Peremiczky Szilvia

Dr. Peremiczky Szilvia

PhD (2008),  habil. (2018)

irodalomtörténész, hebraista

egyetemi docens, szakfelelős

Kutatási terület: középkori hispániai és itáliai zsidó irodalom, judeoespanyol nyelvű szefárd kultúra; izraeli irodalom; a reformkor és a 19. század második felének magyar zsidó irodalma; zsidó dráma és színház; középkori és barokk ibériai és itáliai irodalom; a romantika és a századforduló olasz, spanyol, francia és angol költészete, dráma- és színháztörténete; huszadik század hatvanas-hetvenes éveinek olasz, spanyol, francia és angol nyelvű költészete; zene és irodalom kapcsolata

E-mail: peremiczkysz@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára