Purim, 5784 / Eliezer ben Elija Askenazi kommentárja Eszter könyvéhez

Az 5784-es zsinagógai évben március 22. estéjére esik purim ünnepének kezdete, amikor a hagyomány szerint a bibliai Eszter könyvét olvassuk. Az itt bemutatott, Eszter könyvéhez készült kommentár az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára régikönyv gyűjteményében található. A szerzője, Eliezer ben Elija Askenazi (1512–1585), tudós rabbi és orvos volt, Egyiptomban avatták rabbivá, és később az olaszországi Cremona rabbijaként tevékenykedett. Itt jelentette meg ezt a kommentárját is 1576-ban. A kiadás különlegessége, hogy ez volt az utolsó héber könyv, amelyet Cremonában nyomtattak, ami egyébként sokáig fontos zsidó és héber nyomtatási központ volt. A könyv címe Joszef lekah, címlapját a héber könyvek esetében szinte elmaradhatatlan oszlopok díszítik, amelyek a jeruzsálemi Szentély előtti két oszlopra emlékeztetnek, valamint négy angyal, oroszlán, virágindák. Eszter könyve egyébként a középkortól kezdődően a zsidó szerzők által legtöbbet kommentált bibliai könyvek között szerepel. Népszerűsége nem véletlen: az üldöztetések és kiűzetések korában, a túlélésért folytatott harcban Eszter története örök inspirációként szolgál.