Rabbi osztatlan képzés

A képzés célja

A szakon olyan rabbik képzése folyik, akik rendelkeznek az egyetemes emberi kultúra összefüggéseinek alapos és mély ismeretével; ismerik a zsidóság eredeti nyelvű forrásait, interpretációit és a zsidó vallás hitbeli rendszerét; valamint képesek és készek tudásuk továbbfejlesztésére. A rabbi teendőket el tudják látni és a hitközségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé válhatnak. A mesterképzési szakon végzetteknek lehe­tőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel­kez­nek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A mesterfokozat megszerzéséhez ivrit (modern héber) nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga és angol nyelv­ből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyetem fenntartója mint egyházi jogi személy határozza meg.

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a mintatanterv, kérjük, frissítsen.)