„Rajtunk áll, vagy bukik a neológ zsidó világ sorsa”

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) új éve új rektorral, új vezetéssel és új hallgatókkal indul.


Rövid, pátoszmentes rendezvény volt hétfő délelőtt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tan­év­nyi­tó­ja. A Scheiber Sándor utcai intézmény tanzsinagógájában Heisler András (képünkön), a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke arról beszélt, új szlogenjük – Változó világra nyitott zsidóság – sok vitát generált. Ám szerinte el kell ismerni, változik körülöttünk a világ, ehhez pedig az OR-ZSE-nek is igazodnia kell. Heisler úgy fogalmazott, a Mazsihisz bízik abban, hogy az egyetem új rektora jó irányba fejleszti majd tovább az intézményt. Beszélt arról is, hogy a Mazsihisz és az egyetem hallgatóinak, valamint oktatóinak munkáját a továbbiakban még jobban össze kívánják hangolni.

– A Mazsihisz egyetemén tanulókat a szervezet várja vissza a kebelére – jelentette ki beszédében Radnóti Zoltán főrabbi, a Mazsihisz rabbitestületének vezetője. Arra kérte a 3500 éves kultúrkörbe betoppanó hallgatókat, legyenek jelen, velük; legyenek lelkesek; és a – regnáló miniszterelnök szavaival élve – hoz­za­nak magukkal még egy embert. Szavait így zárta:

„Mondják el mindenkinek, milyen cool dolog zsidónak lenni!”

Vajda Károly megbízott rektor arról beszélt, hogy az új tanév sok változást hoz az egyetem életében: új vezetése van az intézménynek, új oktatók, új lendülettel sok új hallgatót oktatnak majd. Elmondása szerint az ünnepélyesség pátoszát a kutató szellem kritikai, önkritikai reflexivitása váltja. Mint mondta, az OR-ZSE hűen képezi le a zsidóság három pillérét (tanulás, munka, jótékony cselekedetek) a három képzési te­rü­le­té­vel (bölcsészet, vallásbölcselet, társadalomtudomány).

„Rajtunk áll, vagy bukik a neológ zsidó világ sorsa”

– jelentette ki Vajda Károly, aki arra kérte a hallgatókat, hogy tanuljanak, hogy jót cselekedhessenek, örömet szerezhessenek, igazságot szolgáltathassanak és ne vesszen el eleik öröksége.
Az évnyitón adminisztratív jellegű bejelentés is történt. Werner Gábor, a Mazsihisz biztonsági szol­gá­la­tá­nak alkalmazottja felhívta a figyelmet az Octopus okostelefonos alkalmazásra, amellyel kapcsolatba lehet lépni velük, valamint arra, hogy lehet önkénteskedni náluk, erről bővebben a crisis@mazsihisz.hu mailcímen lehet érdeklődni.

Darvas István főrabbi, az OR-ZSE új főtitkára pedig arról tájékoztatta a tanévnyitó hallgatóságát, hogy minden hétfőn és csütörtökön 7.30-tól lehet imádkozni a Rabbiképző zsinagógájában, emellett az őszi–téli időszakban péntek esténként 18.00-tól és egész évben szombat reggel 9.00-től van ima ugyanitt. Mint mondta, ezen alkalmak nem kötelezőek, ám néhányszor a rabbi- és kántornövendékek miatt kérik majd a hallgatókat, hogy lehetőség szerint jöjjenek el. Hozzátette, az egyetem megújult honlapjára felkerül a közeljövőben – más zsinagógák eseményei mellett – az OR-ZSE tanzsinagógájának és a Bét Jehuda templomkörzet programja is.