Rektori Tanács

A Rektori Tanács (RT)

 

A Rektori Tanács tagjai:

A Rektori Tanács a rektor munkáját segítő, véleményezési és javaslattételi jogkörrel fölruházott testület, amelynek fő feladata a tervezett egye­te­mi szintű képzési, kutatási, gazdasági és igazgatási intézkedések véleményezése. Az RT döntési jogkörrel nem rendelkezik, mun­ka­rend­jét maga hatá­roz­za meg.