Rendkívüli könyvajánló

Egyetemek kurzusok kötelező és ajánlott szakirodalmán kívül ritkán szoktak könyvet ajánlani, hiszen az egyetemes kultúra számtalan olvasásra érdemes művet alkotott az írásbeliség elmúlt évezredei alatt, s ilyen ajánlandó olvasmányok tucatjait hozza létre akár hetente is. Guttmann Mi­hálynak (1872–1942), Egyetemünk egykori vallásjogi docensének, később pedig rektorának A Sulchan Áruch és a Magyar Zsidóság című, 1913-ban megjelent művével most mégis kivételt teszünk. Nem csak a MAZSIHISZ Alapszabályának küszöbön álló módosítása az a kontextus, mely időszerűvé teszi ezt az olvasmányos traktátust, hanem a vallásjognak, a vallásjogi kódexeknek, s az ezek alapját képző döntvénytáraknak, responsum­gyűj­te­mé­nyek­nek a zsidó vallási irodalomban és a mindennapi életben betöltött szerepe is. A megidézett könyv segítségével ter­jesz­te­ni, illetve bővíteni szeretnénk a neológ zsidóság vonatkozó tárgyi tudását. Fontos ugyanis, hogy „kongresszusi” zsidóként alapos hit­tu­do­má­nyi ismeretekre és ne felekezetpolitikai hiedelmekre alapozzuk vallási meggyőződésünket.

Dr. Vajda Károly
rektor