Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

MARKOVICS ZSOLT főrabbi:
Ünnepi beszéd a szegedi Nagyzsinagóga felavatásának 100. évfordulójára


Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

"Mindennek megvan a kora, és ideje van minden dolognak az ég alatt. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje van az ültetésnek és ideje az ültetés kiszakításának. Ideje van a megölésnek és ideje a gyógyításnak; Ideje a lebontásnak és ideje az építésnek."

Kohelet 3. fejezetének első mondatait idéztük. Ünnepi alkalomra gyűltünk össze, hiszen Zsinagógánk 100 éves jubileumát ünnepli. Idő, amely számunkra ebben a megszentelt órában szívünkbe és lelkünkbe örömöt hoz. Ez a zsinagóga az elmúlt 100 év alatt sok mindent megélt. A békés aranykort, majd az üldöztetést és a fájdalmat, az ürességet, a visszatérő lelkek minden bánatát és örömét. Mit jelent hát számunkra a zsinagóga?

"Má jáár milválév áf Bét Hámikdás milválév" Az erdő káprázatos színpompájához minden emberi fantáziát megszégyenítő művészi alkotáshoz hasonló.

Az ókor zsidósága nemcsak őrizte, de teremtette is a hagyományt. Egészséges életösztöne tiszta formákat keresett vallásos áhítata kifejezésére. Talán ez az időszak a zsidó művészet kezdete. A zsinagóga ezen felül legfontosabb és legjellemzőbb épületigény, amelyben minden kor a maga anyagi lehetőségeit, gazdagságát, szellemét, mondanivalóinak szépségideálját beleépítette. Számunkra azonban mást is jelent a zsinagóga.

"Hásém máon átá hájitá lánu élu boté könoszijot"
Az Agada 2. képével a zsinagóga erődhöz hasonló.

Imaház és törvényszék, székház és iskola. Ahogy a XII. század óta nevezik: Scola Judeorum, Judenschule.

Nemcsak a szépséget és az erdő színpompáját fejezi ki, hanem azt a bizonytalanságot is, amelyben őseink éltek: Mikor kell elhagyni otthonukat, mikor kell lemondaniuk mindarról, amit építettek, hogy új hazában, új otthonban, életüket megmentve mindent elölről kezdjenek.

"Bét Hámikdás sel málá mökávén köneged Bét Hámikdás sel mátá"
Az Agada 3. képével az Égi Szentély a földi mintájára épül.

A XVII-XVIII. Századig a templomok építése a német stílust követte. Majd jött egy nagy gondolkodó, aki szellemében, zsenialitásában új irányt jelölt ki közösségünk számára. Ez a klasszicizmus, mely magában rejtette a hagyományainkhoz való ragaszkodás művészi irányvonalát. Zsinagógánk minden pontja Löw szellemét, tudását, és egyetemességét bizonyítja: A zsinagógai évet szimbolizáló ablakfestménysor az ókori keletre utal. A frigyszekrény nílusi síttinfa borítása Mózes frigyládájára, Jáchin és Boáz oszlopai a salamoni szentélyre, a hanukai menora liliomdísze a makkabeusokra, a tóraolvasó dallam nigunjai a magyar zsidó zenei hagyományokra, betűillusztrációi az akkori felfogás szerinti legrégibbnek tekintett bibliai kéziratra a Leningrádi Kódexre, a kupola a mohamedán területek hagyományaira, a papi szék csúcsíve Prágára a Löwök székhelyére, a frigyszekrény belseje a modenai templomra, felirata a szegedi árvízre, az ablakfestés gazdag flórautalása Löw szaktudására enged következtetni. Ez által Zsinagógánk az egyetemességet is jelképezi.

Majd jött egy kor, amikor elmondhattuk Rabbi Gerson szavaival:

"Vö én siúr rák há torá há zot"
- " Nem maradt más nekünk, mint Tóránk-Templomunk."

A zsinagógáról azt is mondja az Agada: "Mé élu hájá nivne ... háávánim háju purchot vö olot möácámim" - "Magától épült s a kövek kirajzottak és felemelkedtek "

A zsinagóga ez is, az élet szimbóluma. Ha van kellő lelki erőnk, akaratunk és elhivatottságunk talán a kövek újból kirajzanak és felemelkednek, hogy élettel töltsék meg e zsinagóga falait.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntsük a mai szombatot és imádkozzunk a Mindenhatóhoz, a Világ Alkotójához;

Áldjon és őrizzen meg a Mindenható. Sugároztassa felénk arcának mennyei jóságát, adjon közösségünknek, országunk zsidóságának békét és fejlődést!

Ámen!

Vissza a TUDOMÁNY-hoz