Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

 

Köszönet dr. Csillik Évának az angol szöveg fordításához nyújtott segítségéért!

 
blue.gif (53 bytes)   

Frőhlich Róbert főrabbi: Háborús responsumok

Ólomüveg ablak a Pentagon kápolnájában

BEVEZETÉS

A címlapon egy ólomüveg ablak látható, mely a Pentagon (az USA Honvédelmi Minisztériuma) kápolnájában található. A körülötte olvasható szöveg alapján kibontakozik előttünk négy katonai lelkész hősi tragédiája.

E négy lelkész az Egyesült Államok haditengerészetében szolgált, egy hajón a II. Világháború alatt. Egy ütközet során a hajó találatot kapott és elsüllyedt. Mind általában, így ezen a hajón sem volt elegendő mentőmellény, hogy minden tengerész megmenekülhessen. A négy lelkész (katolikus, két protestáns és egy rabbi) önként átadta saját mentőmellényét négy tengerésznek. Azok vélhetően megmenekültek, de a lelkészek életüket vesztették.

Az amerikai haditengerészet és az amerikai nép hősiességük, önfeláldozásuk, példamutatásuk iránt érzett hálából készíttette el az ólomüveg ablakot. A kápolna, mely a nevüket viseli, minden vallási szimbólumtól mentes, szimbolizálva a vallástól független, őszinte szolgálat eme nagyszerű példáját.

Ez a tanulmány egy klasszikus zsidó irodalmi forma, a responsum eszközeit vonultatja fel. Háborús időkben felmerülő súlyos vallási kérdésekre ad választ haláchikus források és szaktekintélyek figyelembe vételével. őszintén reméljük, hogy e kérdések, melyek a II. Világháború során merültek fel, a jövőben csak elméleti jelentőséggel bírnak majd.

Ajánljuk e könyvet a négy hős lelkész áldott emlékének.

Budapest, 5760. Tisri hó 19.

keksor.gif (227 bytes)

 

blue.gif (53 bytes)