Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Sommer László:
A zsidó oktatásról...
videovetítéssel kísért előadás


Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2005. május 27- 29.)

A konferencia alapgondolatához igazodva, én egy kérdőjellel képzelem a "Te érted" mondatot.

Egyszerű kérdő mondat, mely egy személyes névmásból, és egy ragozott igéből áll.

A válaszok sokfélék lehetnek: igen, nem, részben, már hallottam, honnan tudnám, nem, de nem is érdekel, nagyon érdekel, szeretném érteni, stb. stb.

A bibliai mondat szerint "beszéld el fiadnak" az apának, anyának, óvodapedagógusnak, tanítónak, tanárnak, rabbinak kötelessége megértetni, megmagyarázni a tradíciót, a zsidóságot, annak fogalmait, összefüggéseit, kapcsolatrendszerét.

A jelenlévő magyarországi és határon túli hitközségi vezetők, oktatók számára hasznos lehet betekinteni azon módszerekbe, ahogy intézményeinkben folyik az oktatás, a megértetés minden esetben pedagógus és tanuló, hallgató, és hitközségi elnök, rabbi és professzor, szülő és fenntartó kooperációjával - azaz a kooperatív pedagógia eszközeivel.

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem judaisztika tanárképző szakán a hallgatók tanítási gyakorlataikat, záró tanítással fejezik be, amely a tanulmányi és vizsgaszabályzat értelmében minimum 3 tagú bizottság előtt zajlik, a záró tanítás helyszínei a zsidó iskolák.

Engedjék meg, hogy a kamera segítségével betekintsünk néhány iskolába, néhány órába, majd az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem egyetemistái egy külső programját kísérhetjük figyelemmel a salgótarjáni hitközségnél, a temetőben, a balassagyarmati egykori zsinagógába látogathatunk képzeletben. Rövid betekintést fog adni az összeállítás a rendszeresen megrendezett judaisztika verseny megnyitójáról és arról, hogy a négy történelmi egyház zsidó napján, a tan istentiszteleten, hogyan vehettek részt a katolikus, református és evangélikus oktatás résztvevői.

További feladatom csupán a kiegészítő narráció, az egyes intézmények rövid bemutatása, valamint a hallgatók által alkalmazott módszerekre való orientálás.
Az egyes helyszínek, intézmények:

1. Scheiber Iskola ~ 350 tanuló
elemi/közép/szakképzés
A videokazettáról részletek láthatók Szerdócz Bianka, Somogyi Eszter és Virányi Gábor zárótanításából.

2. Lauder Iskola ~ 600 tanuló
elemi/közép/szakképző/zeneiskola
Részletek láthatók Sivadó Zsuzsanna, Tari Yvett és Szalai Ágnes óráiról.

3. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
rabbiképzés/kántorképzés/tanárképzés/közösségi és szociális munkás képzés/zsidó művelődéstörténet szakos képzés.
Részletek láthatók a kazettán a Salgótarján - Balassagyarmati hallgatói kirándulásról, egy judaisztika versenyről és a négy történelmi egyház találkozójáról.

Zárszó.

Megkíséreltem betekintést nyújtani oktató - nevelő munkánkba, közös tevékenységünkbe, melynek révén hittestvéreink gyermekeit az iskoláinkba, egyetemünkre jelentkezőket hatásosan eredményesen képezzük. Oktatásunk kiterjed a zsidóságunk iránt érdeklődők irányába, őket is szertettel fogadjuk.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz