Prof. rabbi Schőner Alfréd:
BESZÉDES KÖVEK


Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A Tízparancsolat című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 20)

 

Midrás Tánchumá, Ki Tiszá 26.-ban olvassuk:

„S Mózes lejött a Szináj hegyről, s lassan a nép táborához érkezett.
Meglátta az elkészített aranyborjút.
Amikor Mózes megkapta a Mindenhatótól a Bizonyság Tábláit, biztonsággal szorította magához azokat.
Megpillantotta az aranyborjút...Tíz
A tízige betűi pedig elszálltak…
S akkor a kőtáblák elviselhetelenül súlyosak voltak, s „ Mózes indulatosan eldobta és összetörte azokat…!”
(M.II. 32.19.)

E szavakat interpretálta Haráv Jechiél Cur, korszakunk egyik vallási tekintélye:

„SZAVAK KÖTŐDNEK A KÖVEKHEZ.
ISMERT IGÉKTŐL MEGFOSZTATOTT A KŐTÁBLA.”

Somogy megyében a II. világháborút követően csak a kaposvári zsidó hitközségben indult újra a hitélet, mert a falvakba és a kis városokba csak néhány ember érkezett vissza. A kaposvári Zsidó Hitközség (korábbi nevén Kaposvári Izraelita Hitközség), mintegy 180évvel ezelőtt alapították, kezdetben igen szerény létszámmal. Ezt megelőzően éltek már zsidó közösségek Somogyban, így Tabon, Taponáron, Marcaliban, Szigetváron stb… Jelentős létszámnövekedést a XIX. századközepén és végén regisztráltak. Ebben az időben fejeződött be a zsinagóga építése, mely a város egyik legnagyobb épülete.

Mindössze 360 körül volt azoknak a száma, akik átélték a soah-t.

Az 1950-es évek legvégén született egy határozat, amely szerint a kaposvári zsinagógát - miután "rossz" helyen állt a városban, és ezt értsd a szó topográfiai, ideológiai és "bármilyen" értelmében, meg kell szüntetni, le kell bontani.

Kaposvári zsinagóga. Az eredeti épület: 1864. Újjáépítette: Baumhorn Lipót, 1906.

Végül is arra a "racionális" technikai megoldásra jutottak, hogy nem lebontani, hanem felrobbantani kell a templomot. 1980. július 18.-án a Magyar Néphadsereg szakemberei Kaposváron felrobbantották a zsinagógát, azt a gyönyörű épületet, amelyben generációk imádkoztak áhítattal az Egek Urához, s amelynek a tetején kb. 12 métermagasságban egy mintegy 2 és fél méter magas bronz kőtábla állt. A Bizonyság Táblái, a Tízparancsolat kezdő soraival. (Lásd: Újrakezdések. Zsidósors Somogyban. Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár, 2005. p. 195.)

A kaposvári zsinagóga a robbantás pillanatában 1. (archiv)

A kaposvári zsinagóga a robbantás pillanatában 2. (archiv)

Különleges véletlene a történelemnek, hogy egy akkori fotóriporter, Király J. Béla, megörökítette a jelenetet, tehát az eset a mai napig dokumentálható. Ki is van állítva a kaposvári kis zsidó közösség imaházának aulájában az a pillanat, amikor összeomlik az épület. Egyébként 1974 - ben döntöttek (?) a zsinagóga eladásáról, idézi a történész. (SML SMT. V. B. Egyházügyi Titkárának iratai 849-1975). "Az épületet a magyar állam nevében a megyei tanács vette meg." (i.m. p.195)

Hívő emberként azt mondom, nem véletlen, másképpen meg nem tudom megmagyarázni, hogy a zsinagóga elpusztult, de egyetlen valami maradt meg: az egykoron az oromzaton álló bronzból készült két kőtábla. A Tízparancsolat Igéi, összetörve, meggyalázva, megcsonkítva, a barbarizmus mementójaként.

 Mártíremlékmű, Kaposvár, 1984

Azonban az egyik oldala mégis (!) épen maradt, a jobb oldali.

A bal oldali széttört.

A jobb oldalon lévő igék, amelyek Isten és ember közötti parancsolatokról szólnak, érintetlenül maradtak!

A bal oldaliak, amelyek ember és ember közötti kapcsolatokról szólnak, széttörtek!
Már évek óta mártíremlékműként őrzi a pusztulás pillanatát, mindenki megtekintheti a kaposvári zsinagóga helyén, örök emlékezetként. A zsinagógát –egyébként- most 100 esztendeje építette, építette újra Baumhorn Lipót

„SZAVAK KÖTŐDNEK A KÖVEKHEZ.
ISMERT IGÉKTŐL MEGFOSZTATOTT A KŐTÁBLA”


Mi a Kőtáblák üzenete a XXI. században?

Mi a Tízparancsolat üzenete a XXI. században?

 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz