Róna Tamás

Róna Tamás

PhD (2011)
főiskolai docens, főrabbi
Kutatási terület: történetszociológia, neveléstudomány, oktatáselmélet-didaktika, interkulturális pedagógia, pasztorálteológia
Tel.: (36-1) 318-7049
E-mail: ronat@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára