Szabadegyetem

A két történelmi zsidó negyed (a nagyobb erzsébetvárosi, és a Teleki téri) között, a József körút és a Scheiber Sándor utca (Bérkocsis utca) sarkán működő intézmény mindazokat várja, akik nyitottak az ismeretek befogadására és akik többet szeretnének tudni a zsidóságról. Hall­ga­tó­ink között zsidókat és nem zsidókat egyaránt köszönthetünk.

Az előadásokat az egyetem oktatói, professzorai, rabbik és a téma legjobb szakértői tartják, akik sokféle oldalról közelítik meg a témát. A zsidó vallásról, a zsidó történelemről, a művészetről, filozófiáról, a tudományokról, az egyetemes és magyarországi történelem jelentős zsidó sze­mé­lyi­sé­gei­ről és sok minden másról hallgathatnak előadásokat az érdeklődők.

A 2011-ben indult program 2018 őszén (a zsidó ünnepek után) kezdi a tizenhatodik szemesztert.  A részvétel ingyenes! 

Az előadásokon kívül, az érdeklődők számára egyéb programokat is szervezünk. Korábban meglátogattuk egyebek között a Zsidó Múzeum új kiállítását, a Zsidó Levéltárat, valamint a Róth Miksa Emlékházat. Kétnapos tanulmányi utat tettünk Nyugat-Magyarország és Burgenland zsidó emlékei után kutatva. Megnéztük a felújított szabadkai és szegedi zsinagógát, emellett végigjártuk a csodarabbik útját is. A hallgatók részt vesz­nek szombatfogadáson, szukkotkor és pészahkor egy-egy közösség vendégei voltunk. Hallgatóink alkalmanként az egyetem egyéb ren­dez­vé­nye­it, konferenciáit is látogatják.

Az utóbbi időszak képes beszámolói az OR–ZSE Szabadegyetem nyilvános Facebook-csoportjában tekintetőek meg. A korábbi évek tema­ti­ká­i­ról itt tájékozódhatik.

Az egyetem a szó szoros értelmében „szabad”. Eljöhetnek egy-egy témára, vagy az egész kurzusra. Regisztrálni azért érdemes – az első elő­adá­son vagy a szabadegyetem@or-zse.hu, illetve a szantoedit08@gmail.com címen –, hogy a programokról értesítést kapjanak. Az elő­adá­so­kat a zsidó és az állami ünnepeket kivéve, a szorgalmi időszakban hétfőnként, 18.00 órakor tartjuk.

Az új szemeszter első előadásának időpontja és helyszíne:  2018. szeptember 17., hétfő, 18.00, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.), Goldziher-terem. 

Program, 2018. ősz

  • Szeptember 17. – Dr. Gányi László: A jom kipuri háború
  • Október 8. – Dr. Peremiczky Szilvia: Izrael Állam megalakulása az izraeli irodalomban
  • Október 15. – Szász János rendezővel beszélget Marton Éva
  • November 4-5. – Tanulmányi kirándulás (Pozsonytól Mikulovig). Részletek később.
  • November 12. – Prof. dr. Oláh János: A zsidó folklórról (A szavakon át 2.)
  • November 26. – Dr. Balázs Gábor: Leviathán, Behemót és az ősszörnyek: Biblia és mitológia
  • December 10. – Negyela László Márk: A Rosenfeld fiú (és családja) bácskai története
  • December 17. – Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés és a zsidók