Szabadegyetem

A két történelmi zsidó negyed (a nagyobb erzsébetvárosi, és a Teleki téri) között, a József körút és a Scheiber Sándor utca (Bérkocsis utca) sarkán működő intézmény mindazokat várja, akik nyitottak az ismeretek befogadására és akik többet szeretnének tudni a zsidóságról. Hall­ga­tó­ink között zsidókat és nem zsidókat egyaránt köszönthetünk.

Az előadásokat az egyetem oktatói, professzorai, rabbik és a téma legjobb szakértői tartják, akik sokféle oldalról közelítik meg a témát. A zsidó vallásról, a zsidó történelemről, a művészetről, filozófiáról, a tudományokról, az egyetemes és magyarországi történelem jelentős zsidó sze­mé­lyi­sé­gei­ről és sok minden másról hallgathatnak előadásokat az érdeklődők.

A 2011-ben indult program 2020 őszén kezdi a huszonkettedik szemesztert.  A részvétel ingyenes! 

Az előadásokon kívül, az érdeklődők számára egyéb programokat is szervezünk. Korábban meglátogattuk egyebek között a Zsidó Múzeum új kiállítását, a Zsidó Levéltárat, valamint a Róth Miksa Emlékházat. Kétnapos tanulmányi utat tettünk Nyugat-Magyarország és Burgenland zsidó emlékei után kutatva. Megnéztük a felújított szabadkai és szegedi zsinagógát, emellett végigjártuk a csodarabbik útját is. A hallgatók részt vesz­nek szombatfogadáson, szukkotkor és pészahkor egy-egy közösség vendégei voltunk. Hallgatóink alkalmanként az egyetem egyéb ren­dez­vé­nye­it, konferenciáit is látogatják.

Az utóbbi időszak képes beszámolói az OR-ZSE Szabadegyetem Facebook-csoportjában tekintetőek meg. A korábbi évek tema­ti­ká­i­ról itt tájékozódhat.

Az egyetem a szó szoros értelmében „szabad”. Eljöhetnek egy-egy témára, vagy az egész kurzusra. Regisztrálni azért érdemes – az első elő­adá­son, vagy a szantoe@or-zse.hu címen –, hogy a programokról értesítést kapjanak.

Az elő­adá­so­kat a zsidó és az állami ünnepeket kivéve, a szorgalmi időszakban  (többnyire) hétfőnként, 18.00 órakor tartjuk. Helyszín: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.), Goldziher-terem. 

A 2020–2021-es tanév második szemeszterének programja

 A szabadegyetem tavaszi programja online kezdődik,  a járvány függvényében derül ki, hogy lehet-e személyesen folytatni valamikor. Ezen online alkalmakon lehetőség lesz kérdések feltevésére, és hozzászólásra is. A programok a meghirdetett időpontokban az ezen a linken  elérhető online teremben zajlanak majd hétfőnként 18 órától.

Február 15.  Szilágyi Erzsébet: “Mostohaország emléke kéretlenül szívembe mardos” – A két haza fájdalma Rachel és Lea Goldberg költészetében II. rész

Február 22. Zima András: Kiállítás a zsinagógában. A miskolci zsidók mindennapjai

Március 1. Pók Attila: Fejtő Ferenc ördögei

Március 8. Balogh István:  Mozaikok a Békés megyei zsidóság történetéből

Március 22. Peremiczky Szilvia: Ihletetett költők és romantikus álmodozók; zsenik, váteszek és udvari bolondok – a költő szerepe a héber irodalomban Dávid királytól napjainkig

Április 12. Bíró Tamás:  A kőtábláktól a tabletekig: a digitális bölcsészet lehetőségei a zsidóság tudományában

Április 19. Dombi Gábor: Nyomozás az egykori pesti zsidó rituális fürdők (mikvék) nyomában

Április 26. Tamási Balázs:  A Rabbiképző könyvtárának múltja és jelene

Május 3. Mátay Mónika:  Mikroszkóp alatt: kőszegi zsidó sorsok

Május 10. Agárdi Izabella: A személyes visszaemlékezések és az emlékezetpolitika összefüggése

Az előző félévben elhangzott előadások: 

  1. szeptember 21. Balázs Edit: Zsidók a nyugat-magyarországi nagybirtokokon
  2. október 12. Dombi Gábor: Három férfiarc az Orczy-házból. Generációk és mobilitás a 19. században
  3. október 19. Tamási Balázs: Az angyalok szerepe a korai zsidó irodalomban
  4. november 9. Balogh István: A történeti Magyarország zsidó sírkő kultúrája a Kárpátoktól az Adriáig
  5. november 16. Kárpáti Judit: Vérvádak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
  6. november 23. Darvas István: Üzleti etika és zsidó jog
  7. november 23. Szilágyi Erzsébet: „Mostohaország emlékekéretlenül szívembe mardos…” 1. rész
  8. december 7. Balázs Gábor: Noé fiai – egy el nem mondott történet

Az idei félév eddig elhangzott előadásai: