Szenátus

A szenátus tagjai

  • a Rektori Tanács tagjai,
  • az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője,
  • a szakfelelősök,
  • a tanszékvezetők,
  • az EHÖK és a DÖK elnöke (az önkormányzati elnökök indokolt esetben képviseleti jogukat delegálhatják más, választott hallgatói képviselőnek).

Szenátusi határozatok - 2024

1/2024. (I. 12.) számú határozat az OR-ZSE Vallástudományi Doktori Iskolája Doktori Szabályzata és Habilitációs Szabályzata módosításainak elfogadásáról

2/2024. (I. 12.) számú határozat az OR-ZSE Munkába járás költségtérítési szabályzatának elfogadásáról

3/2024. (I. 12.) számú határozat az OR-ZSE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában az átlagszámítás módjának megváltoztatásáról

4/2024. (I. 12.) számú határozat az OR-ZSE SZMSZ-ének módosításáról, miszerint az Egyetemi Doktori Tanács elnöke a Szenátus teljes jogú tagja

5/2024. (I. 12.) számú határozat az OR-ZSE SZMSZ-ének módosításáról a szenátusi titkári pozíció betölthetőségéről

6/2024. (IV. 09.) számú határozat a tandíj támogatottak köréről és a támogatás mértékéről

7/2024. (IV. 16.) számú határozat a tanszéki és szakjelentések sablonjának elfogadásáról

8/2024. (IV. 19.) számú határozat az Egyetem Doktori Szabályzatának módosításáról

9/2024. (IV. 19.) számú határozat az Egyetem Habilitációs Szabályzatának módosításáról

10/2024. (IV. 19.) számú határozat pótlólagos tandíjkedvezménnyel kapcsolatos döntésről

11/2024. (V. 24.) számú határozat az Egyetem monitorjelentésének elfogadásáról

Szenátusi határozatok - 2023

12/2023. (III. 24.) számú határozat az OR-ZSE SZMSZ-ének módosításáról

13/2023. (III. 24.) számú határozat dr. Balogh István a Judaisztika szak szakfelelősévé történő kinevezéséről

14/2023. (III. 24.) számú határozat a tandíj támogatottak köréről és a támogatás mértékéről

15/2023. (III. 24.) számú határozat az Összehasonlító politikai vallástörténet szak szaklétesítési kérelmeinek benyújtásáról

16/2023. (III. 24.) számú határozat az Összehasonlító politikai vallástörténet szak szakindítás kérelmeinek benyújtásáról

17/2023. (VII. 19.) számú határozat a 2023/24-es tanév rendjének elfogadásáról

18/2023. (VII. 31.) számú határozat a 2023/24-es tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj-ra felterjesztendő pályázat elfogadásáról

19/2023. (VIII. 11.) számú határozat a Judaisztika BA, Zsidó kultúratörténet MA és Osztatlan rabbi MA szakok mintatantervének elfogadásáról

20/2023. (VIII. 16.) számú határozat az Egyházi/felekezeti közösségszervező BA szak mintatantervének elfogadásáról

21/2023. (VIII. 22.) számú határozat a Felekezeti szociális munkás BA szak mintatantervének és a Judaisztika BA szak javított tantervi hálójának elfogadásáról

22/2023. (IX. 4.) számú határozat a Felekezeti szociális munkás BA szak tantervi hálójának esti és javított nappali munkarendben való elfogadásáról

23/2023. (IX. 22.) számú határozat az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolája Doktori Szabályzatának elfogadásáról

24/2023. (IX. 22.) számú határozat az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolája Habilitációs Szabályzatának elfogadásáról

25/2023. (IX. 22.) számú határozat a tandíjak jelenlegi rendszerének fenntartásáról a 2024/25-ös tanévre, illetve a 2025/26-os tanévtől új, átdolgozott tandíjrendszer bevezetéséről

26/2023. (IX. 22.) számú határozat a vizsgadíjak és egyéb díjtételek emeléséről

27/2023. (IX. 22.) számú határozat a Doktori Iskola díjtételeiről, tandíjáról és egyéb térítési díjairól

28/2023. (IX. 22.) számú határozat munkacsoport létrehozásáról a Tanulmányi és vizsgaszabályzat revíziójára

29/2023. (IX. 22.) számú határozat az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság tagjainak megerősítéséről

30/2023. (IX. 22.) számú határozat az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság tagjainak megerősítéséről

31/2023. (IX. 22.) számú határozat dr. Balogh István az Etikai Bizottság elnökévé, Zima-Lipthay Judit bizottsági taggá való megválasztásáról

32/2023. (IX. 22.) számú határozat dr. Zima András a Fegyelmi Bizottság elnökévé való megválasztásáról

33/2023. (IX. 22.) számú határozat a Könyvtár Bizottság tagjainak megerősítéséről

34/2023. (IX. 22.) számú határozat a Kreditátviteli Bizottság tagjainak megerősítéséről

35/2023. (IX. 22.) számú határozat dr. Komoróczy Szonja Ráhel a Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság elnökévé, dr. Balogh István és dr. Goldmann Márta bizottsági taggá való megválasztásáról

36/2023. (IX. 22.) számú határozat a Tudományos Diákköri Tanács tagjainak megerősítéséről

37/2023. (IX. 22.) számú határozat a Tandíjkedvezményeket átnéző eseti bizottság feladatainak a Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság feladatkörébe utalásáról

38/2023. (X. 20.) számú határozat a Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság tandíjkedvezményekre vonatkozó javaslatának elfogadásáról