?Szeretnénk, ha Budapest a judaisztika közép-európai központjává válna?

Egyetemünk rektora, Vajda Károly a zsidó hitközségek köztévén futó műsorában nyilatkozott terveiről és céljairól.


?Volt egyfajta vízióm arról, milyen irányba fejlődhetnék az egyetem? ? mondta Vajda Károly, az Országos Rabbiképző ? Zsidó Egyetem (OR?ZSE) rektora a Duna TV-n futó Az utódok reménysége c. műsorban.

Egyetemünk rektora legfontosabb feladatai között a minőségbiztosítás megerősítését; a Zsidó Val­lás­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Isko­la akkreditációját, az oktatott szakok körének felülvizsgálatát és esetleges bővítését említette. Utóbbi szerinte azért is szükséges, mert a bolognai folyamat átmenetileg meg­szün­tet­te az oly fontos judaisztikai tanárképzést, miközben a zsidó közoktatás ez irányú igénye nő. A rektor emellett a szakok, valamint a külföldi kapcsolatok meg­erő­sí­té­sét is cél­já­nak ne­vez­te.

?Szeretnénk, hogy ha Budapest, illetve Magyarország a judaisztikai, illetve hebraisztikai képzésnek egyfajta közép-európai központjává válna. Magyarországi és németországi partnerekkel közösen szeretnénk ezt a tervet megvalósítani?

? jelentette ki Vajda Károly. Mint mondta, már zajlanak tárgyalások, de egyelőre nincsenek olyan előre­ha­la­dott állapotban, hogy megnevezhesse a jövőbeni partnerintézményeket. A rektor emellett el­árul­ta, az egyetem új vezetése a tengerentúli kapcsolatok megerősítésén, valamint az Erasmus-program­hoz történő csatlakozáson is dolgozik.

Az egyetem rektora említést tett az OR?ZSE arculatváltásáról is, amely szerinte már a honlap megújulásán is érzékelhető. Mint mondta, az egyetem vezetése a következő hónapokban is folytatni szeretné az OR?ZSE-nak a digitalitás korába történő átvezetését, hogy az ifjúságot az újszerű médiumokon keresztül is megszólíthassák.

A hitközségek műsorában egyetemünk rektorának bemutatása mellett az OR?ZSE Szentírás és Tal­mud­tu­do­mány Tan­szék mb. tanszékvezetője, dr. Róna Tamás főrabbi, főiskolai docens által társ­szer­kesz­tett A magyarországi zsidóság története c. kötetről, valamint a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár két kiállításáról esett szó. Utóbbiakról az OR?ZSE-n szintén oktató Toronyi Zsu­zsan­na muzeo­ló­gus, könyv­tár­igaz­ga­tó be­szélt a műsorban.

A teljes december 30-i adását itt lehet megtekinteni:

Az utódok reménysége, 2018.12.30-i adás

A Zsidó Hitközségek műsora bemutatja a hazai és külhoni zsidó közösségek életét, vallási hagyományait, kulturális es szociális tevékenységeit. Az ünnepekhez kapcsolódóan rabbik elevenítik fel az évezredes tanításokat úgy, hogy a napjainkban élő hívő lélek számára korunkhoz igazodó útmutatással szolgáljanak.