Szilágyi Erzsébet

Szilágyi Erzsébet

művészettörténész, szociális munkás, kultúratörténész, képesített héber-magyar, magyar-héber szakfordító,

a héber nyelv tanára,

Kutatási terület: Peszáhi hágádák a kibucokban, kibucmozgalom, kibucok, Jisuv, modern izraeli irodalom

E-mail: szilagyie@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára