Szilágyi Erzsébet

Szilágyi Erzsébet

Kultúratörténész MA (2018), hébernyelv-tanár
Kutatási terület: héber irodalom és nyelvészet, izraeli kultúra, héber-magyar, magyar-héber transzlatológia
Telefonszám: (36-1) 318-7049/133
E-mail: szilagyie@or-zse.hu