Címke: járvány

Újabb járványügyi intézkedés

Az Egyetem rektora a védettségi igazolványra vonat­ko­zó­an aktu­a­li­zál­ta, vala­mint egy­sé­ges rendbe szer­kesz­tet­te az ed­dig ki­adás­ra ke­rült rek­to­ri ren­de­le­teket és ha­tá­rozott a 2020–2021-es tanév augusztus 31-ig szóló meg­hosszab­bí­tá­sá­ról.

Read More