Támogassa adója 1%-val az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemet!

Kérjük ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át egyetemünknek, a magyarországi zsidóság legrégebbi, folyamatosan működő oktatási intézményének.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem csaknem 150 éves fennállása alatt mindvégig a hazai neológia hagyományait ápolva közvetítette a zsidó vallás, műveltség, tradíció, valamint az egyetemes emberi kultúra közös eredményeit. Célunk ma sem kevesebb: elődeink munkáját folytatva hitelesen, a hagyományhoz hűen és a modernitás értékeivel összhangban közvetíteni a zsidó vallás és kultúra értékeit.

A jelenkor kihívásaira korszerű választ adó hittudományi egyetemként a Rabbiképzőn – ahogy napjainkban is leginkább emlegetik intézményünket – ma öt szakon és több szakirányú képzésen lehet államilag elismert végzettséget szerezni. A neológ rabbi-, és kántorképzés mellett hallgatóink kultúratörténetből szerezhetnek mesterdiplomát, elmélyedhetnek a judaisztika tudományában, valamint szociális és közösségszervező szakjainkon olyan tudásra tehetnek szert, mely jól kamatoztatható az élet számos területén. Büszkeségünk a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola, ahol hittudományból lehet doktori fokozatot és habilitált doktori címet szerezni.

Személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásával Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyetemünk továbbra is magas szinten szolgálja a zsidó felsőoktatás ügyét.

Adószámunk: 18181115-1-42

Magánszemélyként 2023. május 22-ig ajánlhatja fel személyi jövedelemadójának 1%-át. Ezt az adóbevallás elkészítésétől függetlenül, az SZJA webes felületén gyorsan és egyszerűen megteheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyetemünk fenntartója, a MAZSIHISZ is gyűjti a támogatásokat. Kérjük támogassa Ön is egyházaknak felajánlható adója 1%-ával áldozatos munkájukat!

MAZSIHISZ technikai száma: 0358

Köszönjük támogatását!