Tanulmányi bizottság

Elnök

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens, rektorhelyettes

Tagok

Dr. Ábrahám Zoltán, egyetemi adjunktus
az EHÖK egy később megnevezett delegáltja