Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság

Az SZMSZ 29. §-a rendelkezik a Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság felállításáról. A Szenátus állandó bizottságaként feladata az Egyetem hallgatóinak tanulmányi, vizsga, szociális, térítési és juttatási ügyeinek intézése, kérelmeik elbírálása. állandó jelleggel működő, négy főből álló Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottságot.

Elnök

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens

Titkár

Szeder Zsófia, a Tanulmányi Hivatal vezetője

Tagok

Dr. Ábrahám Zoltán, egyetemi adjunktus
az EHÖK delegáltja