Tanulmányi osztály

A Tanulmányi osztály feladata a hallgatók tanulmányi és személyi ügyeinek intézése, a vizsgák előkészítése, a hallgatói nyilvántartások ve­ze­té­se, a hall­ga­tók­kal össze­füg­gő egyéb ügyek in­té­zé­se. Szak­mai te­vé­keny­ség­ét a rektor­he­lyet­tes, szer­ve­zé­si tevékenységét a főtitkár irá­nyít­ja.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 10.00 – 12.00
Kedd: 13.30 – 15.00
Szerda: 10.00 – 12.30
Csütörtök: 13.30 – 15.00
Péntek: –

 

Ügyintéző neve Blau Gáborné Éva Szeder Zsófia Streitné Somkuti Vera
E-mail címe blaue@or-zse.hu szederzs@or-zse.hu somkutiv@or-zse.hu
Telefonszáma +36-1-318-7049/109 +36-1-318-7049/143 +36-1-318-7049/143

A Tanulmányi osztály közvetlen e-mail címe: tanulmanyioszt@or-zse.hu

 

Űrlapok
Önköltségi díj csökkentési kérelem DOCX
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem DOCX
Utólagos tárgyleadási kérelem DOCX
Utólagos tárgyfelvételi kérelem DOCX
Önköltségi díj részletfizetési kérelem DOCX
Szakváltási kérelem DOCX
Kreditbefogadási kérelem DOCX
Munkarendváltási kérelem DOCX
Kérelem határidőn túli leadásra DOCX
Félévpassziválási kérelem DOCX
Aktív félév visszavonása iránti kérelem DOCX
Számlakérési nyilatkozat DOC

A fenti kérelmek, illetve beadványok a megadott űrlapok használatával, azok megfelelő kitöltését követően adandók be a Tanulmányi osztályon. Az űrlapokat szövegszerkesztő programmal, vagy – kinyomtatás után – olvasható, nyomtatott betűkkel, kézzel lehet kitölteni.

A beadás egyaránt történhetik személyesen a kitöltött nyomtatvány átadásával, vagy elektronikus úton a Tanulmányi osztály e-mail címére tör­té­nő kéz­be­sí­tés­sel.