Távoktatásban fejeződik be a tanév az OR-ZSE-n

Prof. dr. Vajda Károly, az OR-ZSE rektora 2020. május 18-án a félév végét és a vizsgaidőszakot szabályozó rektori rendeletet adott ki.


A rendeletben egyebek között az szerepel, hogy a 2019–2020-as tanév II. félév az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen távolléti oktatás keretei között zárul. A dokumentum szerint mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgák a távolléti oktatás korábban kialakított keretei között, digitális formában zajlanak majd.

Ugyanakkor az államvizsgák, illetve a doktori képzés komplex vizsgáinál van lehetőség az események jelenléti formában történő megszervezésére – a járványügyi, illetve fertőzésmegelőzési előírások szigorú figyelembe vétele mellett. Nyelvvizsgák külön rektori engedéllyel bonyolíthatók jelenléti formában az intézményben.

A jelenléti formában megtartott komplex-, állam- és nyelvvizsgákra az alábbi intézményi sajátosságok figyelembevételével lesz lehetőség:

  • a) a vizsgák kizárólag a József körúti szárnyban tarthatók;
  • b) a vizsgázókat maximum 10 fős csoportban a legalább két, maximum két oktatóból álló vizsgabizottság egyik tagja a vizsga kezdete előtt öt perccel a körúti kapubejáró előtt fogadja és vezeti föl a vizsga helyszínére;
  • c) az érkezők a vizsga megkezdte előtt kezüket vírusölő szerrel fertőtleníteni kötelesek;
  • d) vizsga során legalább másfél méteres távolság tartandó (a vizsgalapokat, az írószert előre az asztalokra kell helyezni);
  • e) a szájmaszk folyamatos viselete kötelező;
  • f) a jelöltek előre történő, a vizsga időpontját legalább 14 nappal megelőző írásbeli tájékoztatása mellett, a vizsgabizottság elnökének döntése alapján a szóbeli vizsga egyes elemei írásban is bonyolíthatók, illetve rövidíthetők.

A teljes rektori rendeletet IDE KATTINTVA (PDF) lehet elolvasni.