TDK információk hallgatóknak

Rendkívül örülünk, hogy szeretne belevágni egy TDK-kutatásba. A tudományos diákköri munka iránt érdeklődő hallgatók több irányban is elindulhatnak:

  • Tanulmányozzák ezt a listát, amely az OR-ZSE tanszékei, kutatócsoportjai, egyes munkatársai által javasolt kutatási témákat tartalmazza.
  • Ha van ötletük konkrét kutatási kérdésre, avagy csak egy érdeklődési terület körvonalazódik halványan, akkor keressék fel bátran az azzal a témával foglalkozó oktatójukat, avagy a területtel foglalkozó tanszéket, kutatócsoportot.
  • Ha van elképzelésük, hogy ki az az oktató-kutató, akivel szívesen dolgoznának együtt, de nincs témájuk, akkor is keressék fel őt nyugodtan. Ne legyenek bátortalanok: a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nemet mond.
  • Ha még mindig bizonytalanok, vegyék fel a kapcsolatot a Tudományos Diákköri Tanács valamelyik tagjával vagy az EHÖK-kel. Ők is segíthetnek az elindulásban.

Amint megtörtént a kapcsolatfelvétel az oktatóval, és elindult a közös munka, kérjük, jelezzék ezt a tényt (a) a szakfelelősüknek, valamint (b) a Tudományos Diákköri Tanács (TDKT) valamelyik tagjának. Fontos, hogy a TDKT naprakész információval rendelkezzék az Egyetemen folyó tudományos diákköri munkáról annak érdekében, hogy az érintetteket közvetlenül is tájékoztathassa a TDK-val kapcsolatos hírekről, eseményekről, és fel tudja mérni, milyen további támogatást igényelnek a hallgatók. Szintén a TDKT tud segíteni, ha bármilyen probléma merül fel a hallgató és a témavezető közös munkája során.

További információk

Az OR-ZSE vezetősége és a TDKT rendkívül örül minden tudományos diákköri kutatásnak. Abból indul ki, hogy a tevékenység a szakfelelős tudtával és támogatásával, a tudományos etikai normáknak és a tudományterületi szakmai szabályoknak megfelelően, az egyetem értékeivel és érdekeivel összhangban történik. Azonban közbeavatkozhat, amennyiben valószínűsíthető, hogy sérül az egyetem jó hírneve, tudományos reputációja. A TDK-projekt felfüggesztését javasolhatja akkor is, ha (például a szakfelelős jelzése alapján) a kutatás a hallgató tanulmányi kötelezettségeinek a rovására megy, a tanulmányi eredmények szignifikáns romlását okozza.

Fontos linkek: