TDK információk témavezetőknek

A TDK egyedülálló lehetőség arra, hogy egy tanszék, kutatócsoport vagy kutató lelkes hallgatókat vonjon be a munkájába, a kutatási programjának végrehajtásába. Informálisabb kereteket biztosít, mint a szakdolgozat, ugyanakkor a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-konferencia motiváló tényezőként hat. Az OR-ZSE vezetése nagy hangsúlyt fektet a tudományos diákköri munkára, mivel a tehetséggondozási célok és a kutatási kiválósági célok találkoznak ezen a ponton.

Egy TDK-projekt elindítására több lehetőség is van:

  • Aki szeretne egy témát (akár konkrét címet, akár tágabb témakört) meghirdetni ezen a listán, az jelezze szándékát a TDKT (Tudományos Diákköri Tanács) elnökének. Kérjük a következő adatokat megadni: a témavezető neve, a téma címe vagy rövid leírása, a hallgatóra vonatkozó kívánalom (például szak, évfolyam, elvégzett tárgy, nyelvismeret, egyéb készségek megléte), a témavezető elérhetősége, esetleges egyéb megjegyzések (például további nyilvános információ a projektről).
  • Az oktató közvetlenül is meghívhatja tehetséges tanítványait egy kutatásba.
  • A hallgatókat is biztatjuk arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot az oktatókkal.

Kérjük, amennyiben egy hallgatóval beindul egy TDK-projekt, jelezzék azt a TDKT felé, valamint emlékeztessék a hallgatót arra, hogy jelezze ezt a tényt a TDKT mellett a szakfelelősének is. A TDKT informálása azért fontos, hogy időben és közvetlenül informálni tudjuk a témavezetőket és a kutató hallgatókat is a hírekről, és más módokon is támogathassuk őket.

Doktoranduszok által vezetett TDK-projektek

Egy doktorandusz sokat profitálhat abból, ha a kutatásába bevon egy szakdolgozót vagy TDK-zót. Azon túl, hogy a témavezetés terén tapasztalatot szerez (ami a szakmai önéletrajzában is megjelenhet), hatékonyabbá válhat saját kutatása is a hallgatóval zajló konstans szakmai diskurzusnak köszönhetően. A közösen írt cikkek mind a doktorandusz, mind a fiatalabb hallgató publikációs listáját gazdagítja.

Doktoranduszok is kezdeményezhetnek TDK-projektet a fent leírt módon. Elvárás azonban, hogy a doktorandusz konzultáljon előzetesen erről saját doktori témavezetőjével.

További információk

Az OR-ZSE vezetősége és a TDKT rendkívül örül minden tudományos diákköri kutatásnak. Abból indul ki, hogy a hallgató rendelkezik a szakfelelős támogatásával, míg a témavezető a tanszékvezetőjének a támogatásával. Ha doktorandusz vállal TDK-témavezetést, neki azt előzetesen a doktori témavezetőjével kell egyeztetnie. Azt is feltételezzük, hogy a kutatás a tudományos etikai normáknak és tudományterületi szakmai szabályoknak megfelelően, az egyetem értékeivel és érdekeivel összhangban történik.

Azonban az OR-ZSE vezetősége és a TDKT fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy közbeavatkozzék, amennyiben valószínűsíthető, hogy sérül az egyetem jó hírneve, tudományos reputációja vagy bármely más érdeke. Így a TDK-munka nem mehet sem a témavezető, sem a hallgató egyéb kötelességeinek (például az oktatási és adminisztrációs feladatok, ill. a tanulmányi eredmények) rovására. A témavezető felelőssége arra is ügyelni, hogy a kutatási projekt nem járhat az egyetem számára felelőtlen anyagi vagy egyéb kötelezettségvállalással.

Fontos linkek: