Teljes jogállású rektorrá terjeszti fel a MAZSIHISZ Vajda Károlyt

Döntés született: prof. dr. Vajda Károly öt éves rendes rektori megbízatást kap.


Az egyetemre kihelyezett csütörtöki elnökségi ülésén sok egyéb kérdés mellett két, az egyetem életét nagyban meghatározó kérdésben született döntés.

  1. Az Egyetemi Tanács őszi javaslata alapján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) öt éves rendes időtartamra az Országos Rabbiképző ? Zsidó Egyetem (OR?ZSE)  teljes jogállású rektorává történő kinevezésre terjeszti fel a köztársasági elnökhöz a jelenlegi megbízott rektort, Vajda Károlyt.  A szavazás egyhangú volt: a javaslatot a jelenlévők tartózkodás, és ellenszavazat nélkül támogatták. A pozitív döntést az tette lehetővé, hogy a köztársasági elnök a megbízott rektort annak tudományos teljesítménye alapján szeptember elsejei hatállyal professzorrá nevezte, aki így már teljesítette a rektori kinevezés összes tudományos és törvényi feltételét.
  2. A MAZSIHISZ kihelyezett elnökségi ülése egyszersmind  egyhangúlag elfogadta a 2019-es költségvetési tervet, így az OR?ZSE tervezett költségvetését is,  melyet majd a most megszavazott formában terjesztik elő a költségvetési ügyekben döntésre jogosult közgyűlés elé.