Tudnak-e a neuronok imádkozni?

Avagy hiteles ima a XXI. században – ezzel a címmel és alcímmel tartottak konferenciát az OR-ZSE-n 2019. szeptember 19-én.


Lehet-e hitelesen imádkozni a XXI. században? Miképp változik, ha változik a vallás, és benne az ember? Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem meghívására a magyarországi történelmi egyházak jeles kép­vi­se­lői konferencia keretében vitatták meg, hogy kell-e, tud-e a vallás reflektálni modern korunkra. Mi­képp vál­to­zik, ha vál­to­zik a val­lás, és ben­ne az em­ber? Mennyi­ben vál­to­zik a hit és an­nak út­jai?

Fényes Balázs a beszéde közben a Tudnak-e a neuronok imádkozni c. konferencián az OR-ZSE-n, 2019. szeptember 19-én (Földi Bence / OR-ZSE)

A konferencia az alábbi program szerint zajlott:

9.00 – 9.15 érkezés, fogadás, kávé
9.15 – 9.30 Megnyitó, köszöntő: Prof. dr. Vajda Károly, az OR-ZSE rektora
9.30 – 10.00 Pataky Albert, lelkész – „Imádság Isten Lelkének segítségével.”
10.00 – 10.30 dr. Róna Tamás az alföldi régiót vezető főrabbi – „Ima a tükörből.”
10.30 – 11.00 dr. Balázs Gábor, OR-ZSE, Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék, egyetemi docens – „A biokémiai bábok és a szabad akarat”
11.00- 11.30 Szünet
11.30 – 12.15 Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek – „Az imádságról régit és újat egyaránt”
12.15 – 12.45 dr. Szécsi József vallásfilozófus, a Keresztény – Zsidó Társaság főtitkára – „Ima 2019 második felében”
12.45 – 13.30 Ebéd, állófogadás
13.30 – 14.00 dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja – „Légzőgyakorlat a természetben – imádság határok nélkül”
14.00 – 14.30 dr. Fényes Balázs, OR-ZSE, rektori tanácsadó – „Miért imádkozom?”
14.30 – 15.00 dr. Kamarás István, az MTA doktora, OJD – „Imádkozó sáska, imádkozó istenbohóca”
15.00 – 15.30 dr. Hubainé Muzsnai Márta pszichológus, KRE BTK Pszichológiai Intézet – „Lehet-e Istennel játszani? Lehet-e Istent játszani?”

A konferencián elhangzott rektori nyitóbeszédet ide kattintva lehet elérni.


Nyitókép: Vajda Károly rektor nyitóbeszéde közben a Tudnak-e a neuronok imádkozni c. konferencián az OR-ZSE-n, 2019. szeptember 19-én (Földi Bence / OR-ZSE)