Tudományos Diákkör

Tehetséggondozás az OR-ZSE-n

A sok évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom célja, hogy minél több hallgató kapcsolódhassék be valódi kutatásokba. Ez a magyar felsőoktatási intézmények tehetséggondozási stratégiájának egyik olyan központi eleme, amelyből mind a hallgató, mind a kutató, mind pedig az intézmény profitál.

A hallgató már a szakdolgozatírás előtt tudományos tapasztalatot szerezhet, ami jól mutat majd szakmai önéletrajzában is. A témavezető több embert vonhat be kutatási programjának megvalósításába, kutatócsoportjába, vagy új területekkel bővítheti tudományos profilját. A közös munka eredményei mind a hallgató, mind a kutató publikációs listáját gazdagítják. Az egyetem pedig növeli tudományos kimeneti teljesítményét.

A tudományos diákköri mozgalom legnagyobb seregszemléje a kétévente (páratlan évek tavaszán) megrendezésre kerülő Országos Diákköri Konferencia (OTDK). Szekciónként díjakat osztanak ki, amelyek a mesterszakra és a doktori iskolába történő felvételinél, valamint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásánál is sokat számítanak. A tudományos diákköri munka azonban két OTDK között is folyamatos. A TDK-munka keretében megszülető publikációk pedig a tudományos karriert hosszú távon meghatározzák.

A többi magyar felsőoktatási intézményhez hasonlóan az OR-ZSE is fontosnak tartja, hogy minél több hallgatója kapcsolódjék be a tudományos munkába. Ehhez minden lehetséges támogatást megad. Az egyetemi TDK-munkát a Tudományos Diákköri Tanács (TDKT) fogja össze. Az érdeklődő hallgatók és a leendő témavezetők az oldal alján elérhető linkekre kattintva kaphatnak további tájékoztatást.

Figyelmeztetés
A TDKT felhívja a TDK-munkában részt vevő hallgatók és témavezetőik figyelmét a tudományetikai kritériumok és az egyes tudományágakban bevett szakmai szabályok maradéktalan betartásának fontosságára. A TDKT fenntartja magának a jogot, hogy olyan tudományos diákköri munkákat ne támogasson, amelyek az egyetem tudományos hírnevét veszélyeztetik, vagy az egyetem egyéb értékeibe, érdekeibe ütköznek.

Fontos linkek