Újabb rencenzió jelent meg a Fényszóró drágakövek kötetről

A Löw Immánuel válogatott művei c. könyvsorozat második részéről Voigt Vilmos emeritus professzor írt a Múlt és Jövő folyóirat 2019/3. számába.


A könyvsorozat első két kötetének szerkesztői Hid­vé­gi Má­té Schei­ber Sán­dor-díjas, és Löw Lipót emlék­pla­ket­tel el­is­mert c. egye­te­mi ta­nár (OR-ZSE) vala­mint a június­ban el­hunyt Ung­vá­ri Ta­más Széchenyi- és József Attila-díjas egyetemi tanár vol­tak. A Fényszóró drágakövek 2019 nyarán jelent meg. Voigt Vimos recenziója itt olvasható:

(Amennyiben a dokumentum nem töltődik be, ide kattintva érhető el.)

Korábbi recenziók

Korábban Prof. Dr. Oláh János, az OR-ZSE egyetemi tanára, tanszékvezető írt recenziót mindkét kötetről.

Voigt Vilmos emeritus professzor Kései virág és örökkévaló vallás c. írását (amely a Múlt és Jövő c. folyóirat 2019/2-es számában jelent meg) itt olvashatják.

Ábrahám Vera és Glässer Norbert recenziója a Löw Immánuel válogatott művei c. könyvsorozat eddigi két megjelent kötetéről itt olvasható.