Újévi köszöntő

Az OR-ZSE vezetése az Egyetem közössége nevében az 5780-as zsinagógai új év alkalmából áldott, boldog új esztendőt kíván a honlap összes lá­to­ga­tó­já­nak. Az ün­nep so­rán sze­re­tet­tel lá­tunk minden­kit az Egye­tem tan­zsi­na­gó­gájá­ban, ahol az es­ti isten­tisz­te­le­tek 18.00-kor kezdőd­nek, míg a déle­lőt­ti imák 9.00-kor ve­szik kez­de­tü­ket.