Virág Teréz Traumakutató Csoport

A kutatócsoport vezetője (2018–2020)

Dr. Erős Ferenc z”l DSc, egyetemi tanár

A kutatócsoport tagjai

Bárdos Katalin
Félix Anikó
Háberman Zoltán
Heller Mária
Menyhért Anna
Vörös Kata

A kutatócsoport által megtartott konferenciák

Hatalom és traumatizáció (Budapest, OR-ZSE, 2018. december 5.)

A kutatócsoport egyéb eseményei

Megemlékezés Virág Terézről és a KÚT kutatószoba avatása (Budapest, OR-ZSE, 2019. december 12.)

A kutatócsoport ismertetése

A trauma modern fogalma a pszichológia, pszichiátria és a pszichoanalízis tudományterületéről származik, de ma már egyre inkább elterjedt egyéb diszciplínákban is, nagy érdeklődést keltve, filozófusok, társadalomtörténészek, szociológusok, antropológusok és szociális munkások körében is. A trauma témája ma már nem csak a pszichológia hatalmas elméleti és terápiás vizsgálódásainak egyik iránya, de a fogalom leír­ha­tó­vá tesz rengeteg társadalmi jelenséget is. A trauma fogalmának bonyolultságát az is okozza, hogy egyéni, csoportos és társadalmi szinteken is rendkívül komplex a megjelenése és hatása. A trauma egyéneket érint, ugyanakkor az individuumok együttes élménye, a közös narratíva elbeszélése, a sorsközösség vállalása teszi azt egyének együttes kollektív traumájává.

A holokauszt traumája egy meta-narratíva lett, modellé és metaforává vált. A zsidóság által felépített holokauszttrauma emlékezete modellként reprezentálhatja bármilyen más traumákra való emlékezés konstruálását is. Nem arról van szó, hogy a holokauszt tagadná, kisebbítené, elle­nez­né más genocídiumok, népirtások vagy csoportos traumák létezését. Éppen ellenkezőleg, elősegítik azok elbeszélését. A holokauszt mintaként értelmezhető minden más trauma egyéni kibeszéléséhez, a nem a holokauszthoz tartozó egyéb traumatikus emlékezet-közösségek fennmaradásához is.

Virág Teréz (1930–2000) pszichoanalitikus volt az, aki Magyarországon először, a nyolcvanas években a holokauszttrauma, illetve a másod- és harmadgenerációs trauma kutatása és a trauma feldolgozása területén folytatott kiemelkedő tevékenységet. Munkája kiindulási alapként szol­gál­hat a szociális munkások számára is a jelenkor traumáinak megfelelő szakmai kezeléséhez. A kutatócsoport Virág Teréz szellemi örökségét hivatott tovább vinni.

A Traumakutató Csoport céljai, feladatai:

  • hallgatók mentorálása,
  • hallgatók szakdolgozati témavezetése,
  • pályázatok megvalósítása,
  • forrásteremtés,
  • Virág Teréz személyes hagyatékának gondozása,
  • konferenciák szervezése,
  • papír alapú és online publikációk megalkotása,
  • kutatási irányok tematizálása,
  • oktatás,
  • pszichoterápia, tanácsadás.

A Virág Teréz Traumakutató Csoport 2019. évi működését és a KÚT kutatószoba kialakítását a MAZSÖK támogatta.


Kövesse a Virág Teréz Traumakutató Csoportot a Facebookon!

KATTINTSON IDE!