Zima-Lipthay Judit

Zima-Lipthay Judit

MA
nyelvtanár, az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője
Kutatási terület: A modern zsidó Szentföld kép változása az ereci útleírások tükrében a 19. század végén és a 20. század első felében.
Tel. (intézményi): szám: +36-1-318-7049/133
Mobil: +36-30-964-9019
E-mail: zima-lipthayj@or-zse.hu

Publikációk:

-Lukács György: A regény elmélete/Dosztojevszkij-jegyzetek, Bp., Gond-Cura Alapítvány, 2009 (Az én feladatom a hebraisztikai kérdéseket érintő szövegrészek szakmai ellenőrzése és a héber szavak helyesírásának gondozása volt benne.)
– Egyszerűség lakik benne?-Élet és Irodalom, LIV évfolyam 20. szám, 2010. május 21.
– 2014 Stern Ignác, az elfeledett próféta, avagy Kaczér Illés életútja, Yerusha. Zsidóság és kulturális antropológia. Online folyóirat. 2014/2.
-A Mászádá-kultusz változó értelmezése a zsidó nemzettudatban. In. Olah János-Zima András (szerk.): Schöner Alfréd hetven éves. Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. Budapest, 2018. 329-338.