Zsengellér József

 

Prof. Dr. Zsengellér József

PhD (1998), habilitáció (2002)

teológus

egyetemi tanár, doktori iskola törzstag, a Doktori Tanács elnöke

Kutatási terület: a Héber Biblia szöveg- és kánontörténete; az ókori Izrael története és vallástörténete, különös tekintettel a Második Szentély korára; Szfarim Hiconim; Samaritánus közösség irodalma és története; 16–18. századi keresztény hebraisták; keresztény-zsidó párbeszéd

Email: zsengellerj@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára