Zsengellér József

Dr. Zsengellér József

PhD (1998), habilitáció (2002)

egyetemi tanár, doktori iskolai törzstag
Kutatási terület: a Héber Biblia szöveg- és kánontörténete; az ókori Izrael története és vallástörténete, különös tekintettel a Második Szentély korára; Szfarim Hiconim; Samaritánus közösség irodalma és története; 16–18. századi keresztény hebraisták; keresztény-zsidó párbeszéd
Email: zsengellerj@or-zse.hu
Publikációk: MTMT