Zsidó hitoktatói tanfolyam

A képzés célja

A zsidó hitoktató tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretekkel ahhoz, hogy a Nemzeti Alaptantervben szereplő kötelező általános iskolai hit- és erkölcstan órákon zsidó hittant tanítsanak, elhelyezkedjenek az informális zsidó oktatás területén, valamint Talmud-Tóra foglalkozásokat tartsanak. A képzést sikeresen elvégzők tájékozottak lesznek a zsinagógai térben, a liturgiában és az áldásokban, részletesen megismerik a zsinagógai év és a zsidó élet ciklusát, a kóserság szabályait, járatosak lesznek a Héber Bibliában, és emellett alapszintű héber nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek majd. Tudásukat képesek lesznek korosztály szerint differenciáltan, a formális és az informális oktatás elméletét és metodikáját használva, innovatív módszerekkel átadni.

A képzést sikeresen elvégzők hitoktatói oklevelet kapnak.

 

A képzés formája

Képzés szintje: tanfolyam

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltség öszege: 35.000,- Ft/félév

Képzési idő (félév): 2

 

Felvételi követelmények

A szóbeli felvételi részét képezi a pályaalkalmassági beszélgetés. Ezen kívül kötelező:

  • motivációs levél;
  • érettségi bizonyítvány (az eredeti érettségi bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről)
  • igazolás vagy ajánlás zsidó közösség

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21.

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a baloghi@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „tanfolyam jelentkezési díj”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

További információ: dr. Balogh István, baloghi@or-zse.hu.