Zsidó hitoktatói tanfolyam

A cél olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretekkel ahhoz, hogy a Nemzeti Alaptantervben szereplő kötelező általános iskolai hit- és erkölcstan órákon zsidó hittant tanítsanak, elhelyezkedjenek az informális zsidó oktatás területén, valamint Talmud-Tóra foglalkozásokat tartsanak. A képzést sikeresen elvégzők tájékozottak lesznek a zsinagógai térben, a liturgiában és az áldásokban, részletesen megismerik a zsinagógai év és a zsidó élet ciklusát, a kóserság szabályait, járatosak lesznek a Héber Bibliában, és emellett alapszintű héber nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek majd. Tudásukat képesek lesznek korosztály szerint differenciáltan, a formális és az informális oktatás elméletét és metodikáját használva, innovatív módszerekkel átadni. A képzést sikeresen elvégzők hitoktatói oklevelet kapnak.