Zsidó hitoktatói tanfolyam

Képzés céljainak összefoglalása

A zsidó hitoktató tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretekkel ahhoz, hogy a Nemzeti Alaptantervben szereplő kötelező általános iskolai hit- és erkölcstan órákon zsidó hittant tanítsanak, elhelyezkedjenek az informális zsidó oktatás területén, valamint Talmud-Tóra foglalkozásokat tartsanak. A képzést sikeresen elvégzők tájékozottak lesznek a zsinagógai térben, a liturgiában és az áldásokban, részletesen megismerik a zsinagógai év és a zsidó élet ciklusát, a kóserság szabályait, járatosak lesznek a Héber Bibliában, és emellett alapszintű héber nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek majd. Tudásukat képesek lesznek korosztály szerint differenciáltan, a formális és az informális oktatás elméletét és metodikáját használva, innovatív módszerekkel átadni.

Felvételi követelmények

A szóbeli felvételi részét képezi a pályaalkalmassági beszélgetés. A tanfolyamra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve kell jelentkezni, valamint be kell nyújtani egy rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt (az eredeti érettségi bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről), igazolást vagy ajánlást a zsidó közösség részéről, továbbá a jelentkezési díj befizetésének igazolását. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevét, valamint azt, hogy „tanfolyam”.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a baloghi@or-zse.hu email címre.

További információ:
dr. Balogh István
baloghi@or-zse.hu

Letölthető dokumentumok

Mintatanterv
Órarendek