Zsidó kántor szakirányú továbbképzés

A képzés célja

A kántor szakirányú továbbképzésen végzett kántor imádkozási felkészültségével tekint közössége zenei ízlésére, azzal a céllal, hogy híveik örömmel, saját hangjukkal is részt vehessenek az imádkozásban. E szolgálat iránti érdeklődés a kántort olykor a hangversenyélet pódiumaira, máskor a vallások közötti eseményekre is elszólíthatja. A magyar vonatkozású zsidó kántori hagyomány nagy jelentőséggel bír szerte a világon. A közép-európai tradíció egyaránt ötvözi a kelet- és nyugat-európai imádkozás hangvételét, dallamkincsét. E jelenség nemcsak a hagyomány muzeális őrzésében merül ki, hanem szertartásainknak a jelenkori szakrális zene értékeivel való gazdagodását is jelenti.

A gyakorlati foglalkozások kis csoportokban, illetve egyénileg folynak, a hallgatók aktív kántorok és zenetanárok segítségével sajátítják el a zsidó szertartásvezetés kántori teendőit. Hallgatóink nemzetközi szakmai eseményeken, kurzusokon is fejleszthetik tudásukat. A képzés során végig nagy hangsúlyt fektetünk tradicionális imádkozásunk megőrzése mellett a népszerű dallamvilágú közösséggel való együtténeklés igényére is. Figyelembe vesszük hallgatóink felkészültségét, zenei irányultságát, hangi adottságát, muzikalitását, és ezáltal hiteles kántorokká válhatnak. Tanulmányaik befejeztével, illetve sok esetben már korábban is, diákjainknak lehetősége nyílik a kántor szakirányú képzettségnek megfelelő elhelyezkedésre vallási közösségeinkben.

A képzés számára egyetemünk biztosítja az online oktatás lehetőségét. A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: zsidó kántor.

 

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Heindl Péterrel, aki a Pécsi Zsidó Hitközség kántora: https://or-zse.hu/heindl-peter-a-pecsi-zsido-hitkozseg-kantora/

 

Hallgass bele koncertjeinkbe és képzésünkbe:

2023-as vizsgahangverseny  https://www.youtube.com/watch?v=OftPAxExTjw

Kántorkoncert az Újpesti Zsinagógában https://www.youtube.com/watch?v=GhDn_U8h92E

Itt bepillanthatsz az egyetemi képzésbe: https://www.youtube.com/watch?v=tWhmsLHHTnU

 

A képzés formája

Képzés szintje: szakirányú továbbképzés

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma: önköltséges, önköltség összege: 75.000,- Ft/félév

Képzési idő (félév): 4

 

Felvételi követelmények

A jelentkezőnek egyéni meghallgatáson kell részt vennie. A felvétel feltétele:

  • zsidó vallás (származás vagy betérés papírral történő igazolása);
  • muzikalitás, hangi és zenei adottságok;
  • judaisztikai alapismeret, valamint a zsidó liturgiában való jártasság, ehhez kapcsolódó BA vagy MA diploma.

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6. éjfél

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu  email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „pótfelvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

Mintatanterv
A szakirányú továbbképzés mintatanterve PDF

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a mintatanterv, kérjük, frissítsen.)