Zsidó kántor szakirányú továbbképzés

A képzés célja

A magyar vonatkozású zsidó kántori hagyomány nagy jelentőséggel bír szerte a világon. A közép-európai tradíció egyaránt ötvözi a kelet- és nyugat-európai imádkozás hangvételét, dallamkincsét.

E jelenség nemcsak a hagyomány muzeális őrzésében merül ki, hanem szertartásainknak a jelenkori szakrális zene értékeivel való gazdagodását is jelenti.  A mai kántor imádkozási felkészültségével tekint közössége zenei ízlésére, azzal a céllal, hogy híveik örömmel, saját hangjukkal is részt vehessenek az imádkozásban. E szolgálat iránti érdeklődés a kántort olykor a hangversenyélet pódiumaira, máskor a vallások közötti eseményekre is szólíthatja el.

Képzésünk során figyelembe vesszük hallgatóink felkészültségét, zenei irányultságát, hangi adottságát, muzikalitását, ami által ők hiteles kántorokká válhatnak vallási életünk számára.

A zsidó kántor szakirányú továbbképzésben előfeltétel a judaisztikai és a zsidó liturgiában való jártasság- ehhez kapcsolódó BA, vagy MA végzettség.

A foglalkozások egyénileg folynak, a hallgatók aktív kántorok és zenetanárok segítségével sajátítják el a zsidó szertartásvezetés kántori teendőit. Aa képzésben nagy hangsúlyt fektetünk tradicionális imádkozásunk megőrzése mellett a népszerű dallamvilágú közösséggel való együtténeklés igényére is.

Az utóbbi évtizedekben nemzetközi szakmai eseményeken, kurzusokon is fejleszthetik tudásukat hallgatóink.

Tanulmányaik befejeztével, sok esetben már korábban is, lehetőségük nyílik a kántor szakirányú képzettségnek megfelelő elhelyezkedésre vallási közösségeinkben.

 

A képzés számára egyetemünk biztosítja az online oktatást és a jelentkezőknek hivatalos papírokkal kell igazolniuk zsidó származásukat, vagy betérésüket!

Mintatanterv
A szakirányú továbbképzés mintatanterve PDF

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a mintatanterv, kérjük, frissítsen.)