Zsidó kántor szakirányú továbbképzés

Képzés céljainak összefoglalása

A kántor szakirányú továbbképzésen végzett kántor imádkozási felkészültségével tekint közössége zenei ízlésére, azzal a céllal, hogy híveik örömmel, saját hangjukkal is részt vehessenek az imádkozásban. E szolgálat iránti érdeklődés a kántort olykor a hangversenyélet pódiumaira, máskor a vallások közötti eseményekre is elszólíthatja. A magyar vonatkozású zsidó kántori hagyomány nagy jelentőséggel bír szerte a világon. A közép-európai tradíció egyaránt ötvözi a kelet- és nyugat-európai imádkozás hangvételét, dallamkincsét. E jelenség nemcsak a hagyomány muzeális őrzésében merül ki, hanem szertartásainknak a jelenkori szakrális zene értékeivel való gazdagodását is jelenti.

Felvételi követelmények

A felvételi részét képezi, hogy a jelentkezőnek egyéni meghallgatáson kell részt vennie. A szakirányú továbbképzésre való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve kell jelentkezni, valamint be kell nyújtania a felvételhez szükséges dokumentumokat: judaisztika, zsidó liturgia, vagy rabbihelyettes alapképzési szakon szerzett oklevél másolata; zsidó vallás (származás vagy betérés papírral történő igazolása), az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsgán kell bemutatni, miután a jelentkező nyilatkozott azok hitelességéről, továbbá a jelentkezési díj befizetésének igazolását. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevét, valamint azt, hogy „szakirányú továbbképzés”.
Elvárás a muzikalitás, hangi és zenei adottságok.
A képzésre csak férfiak jelentkezését fogadjuk el.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Heindl Péterrel, aki a Pécsi Zsidó Hitközség kántora:
https://or-zse.hu/heindl-peter-a-pecsi-zsido-hitkozseg-kantora/

Hallgass bele koncertjeinkbe és képzésünkbe

2023-as vizsgahangverseny

Kántorkoncert az Újpesti Zsinagógában

Itt bepillanthatsz az egyetemi képzésbe