Zsidó kultúratörténet MA

Képzés céljainak összefoglalása

A képzés célja interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező, a judaisztikában, a zsidó történelemben, irodalomban, filozófiában, a zsidósággal foglalkozó művészettudományokban, valamint az egyetemes művelődés- és civilizációtörténetben, továbbá a korszerű kutatási módszertanokban egyaránt jártas, tudását gyakorlatban is alkalmazni tudó, nemzetközi kitekintéssel bíró szakemberek képzése. A képzés elvégzése biztosítja olyan kompetenciák elsajátítását, amelyek révén a szakon végzettek képessé válnak a felsorolt területeken önálló és csoportos kutatások, projektek tervezésére és megvalósítására, a zsidó kulturális örökséghez kapcsolódó munkakörök betöltésére, valamint felkészültek arra, hogy doktori képzésen folytassák tanulmányaikat.

Felvételi követelmények

Legalább főiskolai, illetve azzal egyenértékű (BA, BSc) oklevél szükséges a jelentkezéshez.

A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, ebből:
(a) az írásbeli szakaszban 40 pontot,
(b) a szóbeli szakaszban 50 pontot,
(c) és további 10 többletpontot szerezhet.

(a) írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt önéletrajzot, a diplomájuk másolatát, a BA-képzésen megszerzett kreditek listáját, valamint egy 2500-3000 karakter hosszú motivációs levelet. Javasolt, de nem kötelező ajánlólevelet is mellékelni a felvételi anyaghoz. Az írásbeli szakasz pontszámát a beadott dokumentumok értékelésének eredménye adja.

(b) szóbeli szakasz:
A szóbeli felvételi során a bizottság a benyújtott motivációs levél és önéletrajz tágabb szakmai témakörében tesz fel kérdéseket, és meghallgatja a jelentkező elképzeléseit arról, hogy a mesterképzés keretei között milyen témakörben kíván elmélyedni.

(c) többletpontok:
Esélyegyenlőség (maximum 4 pont)

  • fogyatékosság: 4 pont
  • gyermekgondozás: 4 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont

Nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
Nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
OTDK 1-3. hely: 5 pont
OTDK-helyezés: 1 pont

Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek a felvételi összpontszáma legalább 70 pont.

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a szak által a belépés feltételeként előírt 20 kredittel vagy elvárt ismeretanyaggal a judaisztika, történelemtudomány, irodalomtudomány, illetve kultúratörténet területeiről, a felvételi bizottság előírhatja az OR-ZSE által más szakokon indított kurzusok elvégzését, előképzettség és előismeret függvényében, egyéni követelmények szerint.

A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezőknek a jelentkezéshez csatolniuk kell az oklevelük másolatát, igazolást az oklevél minősítéséről (pl. oklevélmelléklet), az elvégzett tanegységekről és mindezek hiteles magyar fordítását is, ha a dokumentum nem angol, héber, francia, német, olasz vagy spanyol nyelven lett kiállítva.

A nem magyar anyanyelvű külföldi jelentkezőknek legkésőbb a szóbeli felvételin tanúsítaniuk kell, hogy B1 szintű magyar nyelvtudással rendelkeznek.