Zsidó kultúratörténet mesterszak óraadó oktatói

Dr. Basics Beatrix 

Phd (1982)
művészettörténész

Kutatási terület: 19-20. századi művészet
E-mail: basicsb@or-zse.hu

Dr. Frölich Róbert 

Phd (2005)
főrabbi

Kutatási terület: vallásjog, responsumok, Mózes öt könyve
E-mail: frolichr@or-zse.hu