Zsidó kultúratörténet mesterszak

A képzés célja

A zsidó kultúratörténet MA szak célja a judaisztikában, a zsidó történelemben, irodalomban, filozófiában, a zsidósággal foglalkozó művészettudományokban, valamint az egyetemes művelődéstörténetben egyaránt jártas szakemberek képzése.

A szak az egyetlen olyan, államilag elismert mesterképzés Magyarországon, ahol a fenti diszciplínákkal egyidejűleg lehetőség van a bibliai és a modern héber nyelv, valamint igény szerint a jiddis nyelv és kultúra, továbbá a ladino nyelv és a ladino nyelvű szefárd kultúra megismerésére is.

A szakon megszerzett ismeretek és módszertani megközelítések a pedagógusi pályán, a médiában, kulturális intézményekben, a tudományos életben vagy akár a diplomáciában is hasznosíthatóak. Végzettjeink megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Magos Judittal, a zsidó kultúratörténet mesterszak végzettjével: https://or-zse.hu/nagyon-rovid-ido-alatt-nagyon-szeles-ismereteket-kaptam/

 

A képzés formája

Képzés szintje: mesterképzés (MA)

Munkarend: esti

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltség összege: 100.000,- Ft/félév

Képzési idő (félév): 4

 

Felvételi követelmények

A felvételi alkalmával a jelentkező általános és zsidó kultúratörténeti műveltségét vizsgáljuk.

A felvételi pontok számításról a felvi.hu oldalon vagy a letölthető PDF-ből tájékozódhat.

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6. éjfél

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „pótfelvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

Dokumentáció
Mintatanterv a tanulmányaikat 2019 előtt elkezdő hallgatók számára PDF
Mintatanterv a 2019-ben vagy később felvettek számára PDF