Zsidó kultúratörténet mesterszak

A képzés célja

A szak célja a judaisztikában, a zsidó történelemben, irodalomban, filozófiában, a zsidósággal foglalkozó művészettudományokban, valamint az egyetemes művelődéstörténetben egyaránt jártas szakemberek képzése.

A szak az egyetlen olyan, államilag elismert mesterszak Magyarországon, ahol a fenti diszciplínákkal egyidejűleg lehetőség van a bibliai és a modern héber nyelv, valamint igény szerint a jiddis nyelv és kultúra, továbbá a ladino nyelv és a ladino nyelvű szefárd kultúra megismerésére is.

A szakon megszerzett ismeretek és módszertani megközelítések a pedagógusi pályán, a médiában, kulturális intézményekben vagy akár a diplomáciában is hasznosíthatóak. Végzettjeink megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Óraadó oktatók

Dr. Basics Beatrix, művészettörténész

Dr. Frölich Róbert, országos főrabbi

Dokumentáció
Mintatanterv a tanulmányaikat 2019 előtt elkezdő hallgatók számára PDF
Mintatanterv a 2019-ben vagy később felvettek számára PDF