Zsidó kultúratörténet mesterszak

A képzés célja

A judaizmus, a judaisztika, a zsidó történelem, a zsidó irodalom, a zsidó filozófia, a zsidósággal foglalkozó tudományterületek és a művé­szet­tu­do­má­nyok­ban, valamint az egyetemes kultúra diszciplínáiban jártas, és a héber mellett legalább egy modern világnyelven kommunikálni képes kultúratörténészek képzése. A szakon diplomát szerzők a zsidó kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett, az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják a képzés során szerzett ismereteiket. A mesterképzési szak abszolvenseinek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel­kez­nek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyetem fenntartója mint egy­há­zi jogi személy határozza meg.

Dokumentáció
Mintatanterv a tanulmányaikat 2019 előtt elkezdő hallgatók számára PDF
Mintatanterv a 2019-ben vagy később felvettek számára PDF