Zsidó vallástudomány: nyilvánvaló elnevezés vagy fából vaskarika?

Dr. Biró Tamás rektorhelyettes a Magyar Narancs weboldalán futó Jó ez nekünk? c. blogra írt a megnevezésről.


?Az elmúlt időszakban számos helyen merült fel az a kérdés, hogy létezik-e ?zsidó vallástudomány?? Ha igen, mit is jelent? Ha félreérthető az elnevezés, akkor mi lenne a szerencsésebb terminológia?

Természetesen nem beszélünk a 21. században zsidó csillagászatról vagy buddhista geológiáról. A közép­korban még volt értelme ezeknek a kifejezéseknek: a rabbik által művelt csillagászat motivációja, jellege, nyelve, fogadtatása (és esetleg néhány alapfeltevése is) eltérhetett a kortárs muszlim és keresztény csillagászatétól. Más volt a tudomány helye és megítélése a zsidó társadalomban, vallásban, kultúrában, mint más vallásokban és közösségekben. A zsidó csillagászat kifejezésben a jelző egyaránt vonatkozik a kutató személyére és a kutatás szemléletére és társadalmi kontextusára is.

A modern korban már legfeljebb a zsidó származású csillagászok hozzájárulásáról beszélhetünk a ? jelző nélküli ? csillagászathoz, mint az egész emberiség közös megismerő tevékenységéhez. Azonban igenis beszélünk angol irodalomról és francia nyelvészetről. Utóbbi esetekben a jelző nem a kutató személyére, hanem a kutatás tárgyára vonatkozik.

A posztmodern tagadja a teljes objektivitás lehetőségét, és visszahozza a kutató személyiségét. Tehát egy irodalmi mű vagy kulturális jelenség feminista, posztkolonialista vagy queer olvasata során megengedjük azt, hogy az elemző gender identitása, szexuális orientációja, történelmi, társadalmi vagy földrajzi beágyazottsága befolyásolja az értelmezési folyamatot.

Mire vonatkozhat a zsidó vallástudomány jelzője? Vonatkozhat a kutató vallására, identitására, mint a (középkori) zsidó csillagászat esetén. Vonatkozhat a kutatás tárgyára, mint a francia nyelvészetesetén. És vonatkozhat a kutatás alanya és tárgya közötti kölcsönhatásra, a nézőpontra, mint a posztkolonialista kritika esetén. Az olvasó már sejtheti, hogy az első opciót nem támogatom. Azonban a második és a harmadik közötti választás azon is múlik, hogy mit értünk vallástudományalatt.?

A cikket kattintás után lehet végigolvasni:

Zsidó vallástudomány: nyilvánvaló elnevezés vagy fából vaskarika?

Természetesen nem beszélünk a 21. században zsidó csillagászatról vagy buddhista geológiáról. A közép­korban még volt értelme ezeknek a kifejezéseknek: a rabbik által művelt csillagászat motivációja, jellege, nyelve, fogadtatása (és esetleg néhány alapfeltevése is) eltérhetett a kortárs muszlim és keresztény csillagászatétól. Más volt a tudomány helye és megítélése a zsidó társadalomban, vallásban, kultúrában, mint más vallásokban és közösségekben.