Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola

A Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola a zsidó tudományok kritikai szellemét, tudományos módszerességét a judaizmus hagyománytiszteletével ötvözve jeleníti meg az oktatásban és a tudományos kutatásban. A Doktori Iskola elsődleges küldetésének értelmében a neológia és minden más vallási és világi tudományos közösség számára képez magasan kvalifikált, a zsidó vallási tradíció történeti alakulását, társtudományos összefüggéseit, a zsidósággal kapcsolatos transzdiszciplináris tudást szakavatottan, nemzetközi viszonylatban is megalapozottan képviselő tudósokat, ugyanakkor feladatának tekinti a magyarországi zsidóknak a többi hazai társadalmi csoporthoz, valamint a magyar, az európai és az egyetemes emberi kultúrához fűződő viszonyának tanulmányozását és továbbépítését.

Tudományág: 8. hittudományok
A doktori iskola kódja: D30
Intézményi kód: ORZSE

Kapcsolat:

Telefon: +36 30 952 7208
E-mail: doktorisk@or-zse.hu