Mózes öt könyvét, a Tórát, 54 szakaszra (szidrára) osztották, amelyeket szombatonként, az ünnepi szertartás keretében felolvasnak. Minden évben az összes hetiszakasz felolvasásra kerül. Örök körforgás ez, amikor befejeződik az Öt Könyv felolvasása, mindjárt elkezdődik az Első Könyv recitálása.
  
A következőkben a hetiszakaszok (szidrák) lényegre törő, rövid leírását adjuk, hetenként, utána a hozzá tartozó kommentárt, Menáchem Meron: Az élő Biblia című könyvéből.

A hetiszakaszok leírását Deutsch Gábor, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főiskolai adjunktusa, a halacha tanára, készítette.

Copyright © ORZSE.HU, 2000.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a
szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

  
 

Mózes I. könyve

Brésit
2000. október 23 - 29

első fejezet első versétől a VI. fejezet 9. verséig

Noáh
2000. október 29 – november 5

hatodik fejezet kilencedik versétől a XI. fejezet végéig

Lech - Löchá
2000. november 5 - 12

tizenkettedik fejezet első versétől a XVII. fejezet végéig

Vajéra
2000. november 12 - 19

tizennyolcadik fejezet első versétől a XXII. fejezet végéig

Cháje Szára
2000. november 19 - 26

huszonharmadik fejezet első versétől a XXV. fejezet 19. verséig

Toldot
2000. november 26 – december 3

huszonötödik fejezet tizenkilencedik versétől a XXVIII. fejezet 10 verséig

Vájécé
2000. december 3 - 10

huszonnyolcadik fejezet tizedik versétől a XXXII. fejezet 4. verséig

Vájislách
2000 december 10 - 17

harminckettedik fejezet negyedik versétől a XXXVI fejezet végéig

Vájésev
2000. december 17 - 24

harminchetedik fejezet első versétől a XL. (40 ) fejezet végéig

Mikéc
2000. december 24 -31

negyvenegyedik fejezet első versétől a XLIV (44) fejezet 18. verséig

Vájigás
2000. december 31 – január 7

negyvennegyedik fejezet tizennyolcadik versétől a XLVII (47) fejezet 28. verséig

Vájichi
2001. január 7 - 14

negyvenhetedik fejezet huszonnyolcadik versétől az L (50) fejezet végéig.
Mózes II. könyve

Smot
2001. január 14 - 21

első fejezet első versétől a VI. fejezet 2. verséig

Váérá
2001. január 21 – 28

hatodik fejezet második versétől a IX. fejezet végéig


2001. január 28 – február 4

tizedik fejezet első versétől a XIII. fejezet 17. verséig

Bösálách
2001 február 4 - 11

tizenharmadik fejezet tizenhetedik versétől a XVII. fejezet végéig

Jétró
2001 február 11 - 18

tizennnyolcadik fejezet első versétől a XX. fejezet végéig

Mispátim
2001. február 18 - 25

huszonegyedik fejezet első versétől a XXIV. fejezet végéig

Trumá
2001. február 25 – március 4

huszonötödik fejezet első versétől a XXVII. fejezet 20. verséig

Tecáve
2001. március 4 – 11

huszonhetedik fejezet 20. versétől a 30. fejezet 11. verséig.

Ki Tiszá
2001. március 11 – 18

harmincadik fejezet 11. versétől a 34. fejezet végéig

Vájákhél - Pkudéj
2001. március 18 - 25

harmincötödik fejezet első versétől a XL (40) fejezet végéig
Mózes III. könyve

Vájikrá
2001. március 25 – április 1

első fejezet első versétől a VI. fejezet végéig

Cáv
2001. április 1 – 8

hetedik fejezet első versétől a VIII: fejezet végéig

Pészah
2001. április 8 - 15

ÜNNEPI TÓRAOLVASÁS

Smini
2001. április 15 – 22

kilencedik fejezet első versétől a XI. fejezet végéig

TázriáMöcora
2001. április 22 – 29

tizenkettedik fejezet első versétől a XV. fejezet végéig

Ácháré Mot – Ködosim
2001. április 29 – május 6

tizenhatodik fejezet első versétől a XX. fejezet végéig

Emor
2001. május 6 – 13

huszonegyedik fejezet első versétől a XXII. fejezet végéig

BöhárBechukotáj
2001. május 13 - 20

huszonötödik fejezet első versétől a XXVII. fejezet végéig
Mózes IV. könyve

Bámidbár
2001. május 20 – 27

első fejezet első versétől a IV. fejezet 21. verséig

Nászó
2001. május 27 – június 3

negyedik fejezet huszonegyedik. versétől a VII. fejezet végéig

Sávuot,
május 28 – 29

A TÓRAADÁS ÜNNEPE, ÜNNEPI OLVASMÁNY

Beháálotchá
2001 június 3 – 10

nyolcadik fejezet első versétől a XII. fejezet végéig

Slách Lechá
2001. június 10 – 17

tizenharmadik fejezet első versétől a XV. fejezet végéig

Korách
2001. június 17 – 24

tizenhatodik fejezet első versétől a XVIII. fejezet végéig

Chukát
2001. június 24 – július 1

tizenkilencedik fejezet első versétől a XXII. fejezet 2. verséig

Bálák
2001. július 1 – 8

huszonkettedik fejezet második versétől a XXV. fejezet 10. verséig

Pinchász
2001. július 8 – 15

huszonötödikfejezet tizenegyedik versétől a XXX. fejezet végéig

Mátot-Maszé
2001. július 15 - 22

harmincadik fejezet második versétől a XXXVI. fejezet végéig
Mózes V. könyve

Devárim
2001. július 22 - 29

első fejezet első versétől a III. fejezet 23. verséig

Váetchánán
2001. július 29 – augusztus 5

harmadik fejezet huszonharmadik versétől a VII. fejezet 12. verséig

Ékev
2001. augusztus 5 – 12

hetedik fejezet tizenkettedik versétől a XI. fejezet 26. verséig

Rőé
2001. augusztus 12 – 19

tizenegyedik fejezet huszonhatodik versétől a XVI. fejezet 18. verséig

Softim
2001. augusztus 19 – 26

tizenhatodik fejezet tizennyolcadik versétől a XXI. fejezet 10. vers végéig

Ki Técé
2001. augusztus 26 – szeptember 2

huszonegyedik fejezet tizenegyedik versétől a XXV. fejezet végéig

Ki Távo
2001. szeptember 2 – 9

huszonhatodik fejezet első versétől a XXIX. fejezet 9. vers végéig

Nicávim
2001. szeptember 9 – 16

huszonkilencedik fejezet kilencedik versétől a XXXI. fejezet 1. verséig

Ros Hasana
2001. szeptember 18 - 19

Újév. Ros Hasana, ünnepi olvasmányok

Vájélech
2001. szeptember 16 – 23

harmincegyedik fejezet első versétől a XXXII. fejezet 1. verséig

Háázinu
2001. szeptember 23 - 30

harminckettedik fejezet első versétől a fejezet végéig

Jom Kippur
2001. szeptember 27

Az Engesztelés Napja, Ünnepi olvasmány

Szukkot
2001. október 2 – 3

Sátoros ünnep        SZUKKOT

Szukkot félünnepe
2001. október 6

FÉLÜNNEP, ünnepi olvasmány

Smini Aceret
2001. október 9

tizennegyedik fejezet huszonkettedik versétől a XVI. fejezet 18. vers végéig

Vözot HábrácháSzimchát Torá
2001. október 10

harmincharmadik fejezet első versétől a XXXIV. fejezet végéig