A Bét Orim közösség látogatása az OR-ZSE Könyvtárában

A Bét Orim és annak ismerősi köre érdeklődő tagjainak – elsősorban Hajnal György szervezésének, valamint az OR-ZSE könyvtárigazgatója, Dr. Tamási Balázs nyitottságának köszönhetően – 2023 április 11-én lehetősége volt látogatást tenni az OR-ZSE Könyvtárában. Dr. Tamási Balázs PPT-vetítéssel kiegészített, interaktív elemeket is magában foglaló előadásában mindenekelőtt a Könyvtár 1877-ig visszavezethető történetéről, valamint a nemzetközileg is jegyzett gyűjteményéről szolgált fontos és érdekes adatokkal, kiemelve többek közt az alapító, Kaufmann Dávid tudományos tevékenységének jelentőségét, valamint néhány olyan főbb könyvtári hagyatékot, amely az OR-ZSE Könyvtárát az idők folyamán gazdagította. A II. világháborút követően Scheiber Sándor és Schweitzer József igazgatói időszakától és ezzel párhuzamosan Remete László könyvtárigazgató tevékenységétől, tehát az 1980-as évek közepétől kezdődött meg az OR-ZSE Könyvtárának újjáéledése, később, ’90-es években a modern kor elvárásainak megfelelő folyamatos átalakítása és megújítása. A további könyvtári fejlesztés a 2000-ben történt egyetemi akkreditálást követően is szükséges volt, amelynek legújabb eredményeiről szintén beszámolt a könyvtár vezetője. Ezek közül említésre méltó, hogy az elmúlt években történt meg az állomány katalogizálása és elérhetővé tétele az online katalógusban és a könyvtár olvasói tereinek megújulása és tűzvédelem kialakítása. A magyarországi zsidó tudomány és helytörténet könyveinek helyben digitalizálása és állományvédelem terén tett komoly lépések, például a teljes héber kéziratállomány restaurálása és digitalizálása, amelynek eredményeképpen a teljes gyűjtemény elérhetővé vált az Izraeli Nemzeti Könyvtár adatbázisában szintén fontos mérföldkő az intézmény életében.

Az előadás végén a frissen restaurált 16-19. századi kéziratok kiemelkedő példányait tekinthették meg a látogatok egy az alaklomra berendezett kisebb tárlat keretében.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Bet Orim és ismerősi köre érdeklődő tagjai előtt (ideértve jelen sorok íróját) Tamási Balázs előadásának – tehát az OR-ZSE Könyvtár bemutatásának – köszönhetően a zsidó kultúra és tudomány több új szegmense tárult fel, és mindez a látogatók közül sokakat a Könyvtárba való beiratkozásra, vagyis a Könyvtár jövőbeli használatára ösztönözte.

A cikk szerzője Nagy József, a Bét Orim közösség tagja