Bizottságok, testületek

Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

Elnök:

Akkreditációs bizottság elnök
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék


Tagok:

Akkreditációs bizottság tagok
Prof. dr. Fenyves Katalin
főiskolai tanár
professor emerita
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Prof. dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

 

Titkár:

Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság titkár
Seregdy Andrea
Rektori Kabinet vezetője

Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság

Elnök:

Egyetemi hallgatói felülbírálati elnök
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék


Tagok:

Egyetemi hallgatói felülbírálati tagok
Dr. Peremiczky Szilvia
habil. egyetemi docens
szakfelelős (zsidó kultúratörténet MA)
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
EHÖK delegált
az EHÖK delegáltja
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

 

Titkár:

TH munkatárs
a TH munkatársa

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök:

Esélyegyenlőségi bizottság elnök
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék

 

Tagok:

Esélyegyenlőségi bizottság tagok
Dr. Peremiczky Szilvia
habil. egyetemi docens
szakfelelős (zsidó kultúratörténet MA)
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
EHÖK delegált
az EHÖK delegáltja
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

 

Titkár:

TH munkatárs
a TH munkatársa

Etikai Bizottság

Elnök:

Etikai bizottság elnök
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék

 

Tagok:

Etikai bizottság tagok
Zima-Lipthay Judit
nyelvtanár (modern héber)
az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője
Idegen Nyelvi Lektorátus
EHÖK és DÖK együttes
az EHÖK és a DÖK együttesen megválasztott képviselője
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

Fegyelmi Bizottság

Elnök:

Fegyelmi bizottság elnök
Dr. Zima András
egyetemi docens
tanszékvezető
Történelemtudományi Tanszék

 

Tagok:

EHÖK elnök és jogtanácsos
az EHÖK elnöke
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)
az Egyetemmel szerződéses megbízásban álló jogtanácsos vagy ügyvéd

Könyvtári Bizottság

Elnök:

Könyvtári bizottság elnök
Dr. Tamási Balázs
egyetemi docens
könyvtárigazgató
Történelemtudományi Tanszék

 

Tagok:

Könyvtári bizottság tagok
Dr. Balázs Gábor
egyetemi docens
általános rektorhelyettes, szakfelelős (rabbiképzés)
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Darvas István
mesteroktató – rabbi
elnök
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
Judaisztikai Tanszék
EHÖK képviselő
az EHÖK képviselője
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)
Gazdasági vezető
a gazdasági vezető

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:

Kreditátviteli bizottság elnök
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék

 

Tagok:

Kreditátviteli bizottság tagok
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék

Professzorok Tanácsa

Az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a köztársasági elnök kinevezése útján egyetemi tanári munkaköri címmel rendelkező oktatók:

Elnök:

Professzorok tanácsa elnök
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék

 

Tagok:

Professzorok tanácsa tagok
Prof. dr. Hausmann Jutta
egyetemi tanár
professor emerita
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Prof. dr. Menyhért Anna
egyetemi tanár
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Prof. dr. Rugási Gyula
egyetemi tanár
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Prof. dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

 

Rektori Tanács

Tagok:

A rektor munkáját segítő, véleményezési és javaslattételi jogkörrel fölruházott testület, döntési jogkörrel nem rendelkezik.

  • a rektorhelyettesek,
  • a Doktori Iskola vezetője,
  • az Egyetem könyvtárának igazgatója,
  • a gazdasági vezető

Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság

Elnök:

Tanulmányi, vizsga, szoc bizottság elnök
Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
Judaisztikai Tanszék

 

Tagok:

Tanulmányi, vizsga, szoc bizottság tagok
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék
Dr. Goldmann Márta
egyetemi docens
szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező BA)
Judaisztikai Tanszék
EHÖK képviselő
az EHÖK képviselője
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

 

Titkár:

Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság titkár
Szeder Zsófia
Tanulmányi Hivatal vezetője

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:

Tudományos diákköri tanács elnök
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék

 

Tagok:

Tudományos diákköri tanács tagok
Dr. Goldmann Márta
egyetemi docens
szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező BA)
Judaisztikai Tanszék
EHÖK delegált
az EHÖK delegáltja
(aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

Tudományos Tanács

Elnök:

Tudományos tanács elnök
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék

Tagok:

  • (a) a rektor rektori minőségében;
  • (b) a Professzori Tanács tagjai egyetemi tanári minőségükben;
  • (c) a Doktori Iskola professzori munkaköri címmel nem rendelkező törzstagjai.