Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal feladata a hallgatók tanulmányi és személyi ügyeinek intézése, a vizsgák előkészítése, a hallgatói nyilvántartások ve­ze­té­se, a hall­ga­tók­kal össze­füg­gő egyéb ügyek in­té­zé­se. Szak­mai te­vé­keny­ség­ét a rektor­he­lyet­tes, szer­ve­zé­si tevékenységét a főtitkár irá­nyít­ja.


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 10.00 – 12.00
Kedd: 13.30 – 14.30
Szerda: 10.00 – 12.00
Csütörtök: 13.30 – 14.30
Péntek: –

Ettől eltérő időpontban nem tudunk hallgatót fogadni!

Központi telefonszám

+36-1-318-7049/143


Ügyintéző neve Szeder Zsófia (hivatalvezető) Gácser Kornélia (Koni) Streitné Somkuti Vera
E-mail címe szederzs@or-zse.hu gacserk@or-zse.hu somkutiv@or-zse.hu
Telefonszáma +36-30-952-7205 +36-30-162-0410 +36-30-216-7352

A Tanulmányi Hivatal közvetlen e-mail címe: tanulmanyihivatal@or-zse.hu vagy th@or-zse.hu


Az Egyetem számlaszáma: 11708001-20544557


Űrlapok
Fontos információk az adategyeztetéssel kapcsolatban már záróvizsgázott hallgatóknak DOC
Adategyeztetési űrlap nyelvvizsgával nem rendelkező, de már záróvizsgázott hallgatóknak DOC
Önköltségi díj csökkentési kérelem DOC
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem DOC
Utólagos tárgyleadási kérelem DOC
Utólagos tárgyfelvételi kérelem DOC
Önköltségi díj részletfizetési kérelem DOC
Szakváltási kérelem DOC
Kreditbefogadási kérelem DOC
Munkarendváltási kérelem DOC
Kérelem határidőn túli leadásra DOC
Félév-passziválási kérelem DOC
Aktív félév visszavonása iránti kérelem DOC
Számlakérési nyilatkozat DOC

A fenti kérelmek, illetve beadványok a megadott űrlapok használatával, azok megfelelő kitöltését követően adandók be a Tanulmányi Hivatalban. Az űrlapokat szövegszerkesztő programmal, vagy – kinyomtatás után – olvasható, nyomtatott betűkkel, kézzel lehet kitölteni.

A beadás egyaránt történhetik személyesen a kitöltött nyomtatvány átadásával, vagy elektronikus úton a Tanulmányi Hivatal e-mail címére tör­té­nő kéz­be­sí­tés­sel.