Kreditátviteli Bizottság

Az SZMSZ 30. §-a rendelkezik a Kreditátviteli Bizottság felállításáról. A Szenátus állandó bizottságaként működő testület szakmai döntéseit a Tanulmányi Hivatal készíti elő. A Bizottság feladata a hallgató által korábban vagy másutt elvégzett tantárgyak, illetve megszerzett kreditek befogadásának, munkatapasztalat elismerésének elbírálása.

Elnök

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens

Tagok

Dr. Ábrahám Zoltán, egyetemi adjunktus
Balogh István, Phd (2019) főiskolai docens mb. tanszékvezető