Kategória: Nemzetközi együttműködések

Az OR-ZSE és a Latin-Amerikai Rabbiképző Szeminárium közötti együttműködés

Az OR-ZSE számára különleges esemény volt a 2023. június 1-jén megrendezett nemzetközi online workshop “Hagyomány és változás között Magyarországon és Latin-Amerikában: kihívások és lehetőségek a mászorti és neológ kortárs zsidó identitás számára” címmel. A két rabbiképző intézet, az OR-ZSE és a Seminario Rabínico Latinoamericano együttműködésük részeként a workshopot közösen tervezték és tartották meg. A workshopra […]

Read More

Bari Károly cigány költő héberre fordított írásait adta ki Katz Katalin professzor

Bari Károly  Kossuth-díjas költő, folklórkutató 1952-ben egy Borsod megyei kis faluban született hétgyermekes cigány családban. Önálló kötetei jelentek már meg többek között olaszul,  hollandul, angolul, németül több neves kiadó gondozásában. Katz Katalin a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora részben saját fordításban adta ki Bari Károly esszéit, cigány folklór-gyűjtéseit, verseit. Bari Károly mély művészi érzékenységgel foglalkozott a cigány holokauszt témájával […]

Read More

A jeruzsálemi Héber Egyetem 16 hallgatója látogatott egyetemünkre

2023 május 16-án a jeruzsálemi Héber Egyetem szociális munkás szakos hallgatói előadásokon, szakmai megbeszéléseken vettek részt az OR-ZSE-n. Katz Katalin a Héber Egyetem professzora, aki egyetemünk vendégtanára is egyben, több éve szervez kurzusokat izraeli hallgatóknak Magyarországra, hazai egyetemekkel, szociális intézményekkel együttműködve. Az izraeli hallgatók nagy érdeklődéssel fogadták Balázs Gábor általános rektorhelyettes és Komoróczy Szonja oktatási […]

Read More

A soá alatt elrabolt könyvek visszaszolgáltatása az OR-ZSE Könyvtárának

Intézményünk könyvtárából származó, a II. világháború során a nácik által elrabolt könyvek visszaadására került sor a Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HFJS) jóvoltából és szervezésében. Egyetemünk képviseletében Balázs Gábor általános rektorhelyettes, Tamási Balázs könyvtárigazgató és Biró Tamás vettek részt azon a rendezvényen 2023. április 26-án, ahol sor került a könyvek visszaszolgáltatására és az átadást igazoló […]

Read More

Erasmus+ mobilitás pályázati lehetőség és online tájékoztató

Egy másik ország kultúrájának, szokásainak, nyelvének felfedezése és megértése izgalmas kaland, szakmai és szakmán túlmutató előnyökkel egyaránt. Erre az élményre és kalandra biztosít lehetőséget a felsőoktatási intézmények polgárainak az Európai Unió egyik legsikeresebb programja, az Erasmus+. Egyetemünkön is lehet jelentkezni a 2023/24 tanév őszi félévére hallgatói mobilitásra. A 2023/24 tanév őszi félévére meghirdetett mobilitási lehetőségekről […]

Read More

Erasmus+ 2023/24 őszi félév mobilitási pályázati kiírás

Egy másik ország kultúrájának, szokásainak, nyelvének felfedezése és megértése izgalmas kaland, számszerűsíthető és nehezebben megfogható előnyökkel egyaránt. Erre az élményre és kalandra biztosít lehetőséget a felsőoktatási intézmények polgárainak az Európai Unió egyik legsikeresebb programja, az Erasmus+. Az OR-ZSE 2021-ben az Európai Unió teljes hétéves pénzügyi időszakára elnyerte az ún. Erasmus Felsőoktatási Chartát. Ez a Charta […]

Read More

Izraeli főiskolán végezett el egy kurzust az OR-ZSE öt hallgatója

2022. szeptember 4. és 9. között Egyetemünk öt szociális munkás szakos hallgatója vett részt egy nemzetközi kurzuson az akkói Western Galilee College-ban, izraeli hallgatókkal együtt. A kurzus nyelve angol volt, témája az adakozás és filantrópia a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban. A kurzust Dr. Haim Sperber a Western Galilee College professzora és Dr. Háberman […]

Read More

Máshol végzett rabbik választották az OR-ZSE-t doktori fokozatuk megszerzéséhez

2022. szeptember 1-én került sor az oklevelek átadására a Doktori Iskolában. Farnadi-Jerusalmi Márk és Radvánszki Péter 2021-ben védték meg disszertációjukat, de a pandémia miatt csak most vehették át az okleveleiket. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy míg korábban a nálunk végzett rabbik máshol szereztek doktori fokozatot, addig most már máshol végzett rabbik bennünket választanak […]

Read More

Újabb nemzetközi pályázati siker

Egyetemünk idén februárban együttműködési megállapodást kötött az Alkalmazott Tudományok Drezdai Egyetemével. Új partnerintézményünknek a profiljába elsődlegesen alkalmazott társadalomtudományi szakok tartoznak, így kiváló együttműködési lehetőség kínálkozik a felekezeti szociális és a közösségszervező szakok számára. A két kooperációra lépő intézmény a Wesley János Lelkészképző Főiskolával karöltve az együttműködési megállapodás aláírását követően a Német Külügyminisztérium égisze alatt működő […]

Read More

Újabb tudományos, szakmai stratégiai együttműködés

Július 22-én, csütörtökön fontos esemény színhelye volt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem. Prof. dr. Grósz Andor, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont működtetéséért felelős kuratórium elnöke és prof. dr. Vajda Károly, az OR-ZSE rektora a két intézmény kutatásait és tudásmegosztási erőfeszítéseit összehangoló intézményközi megállapodást írt alá. A jövőbeli, a mainál intenzívebb és szervezettebb kooperációt megalapozó […]

Read More