Habilitáció

Habilitációs cím általában a doktori (PhD) fokozatnak megfelelő tudományágban szerezhető. Ettől – kérelemre – indokolt szakmai esetben lehet eltérni, ha a kérelmezőnek a doktori – PhD, CSc – fokozat megszerzése óta kifejtett tudományos, illetve oktatói tevékenysége ezt megfelelően indokolja. A habilitáció a Habilitációs Bizottság elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. Bővebb információ a Habilitációs Szabályzatban és a Tájékoztatóban található.

Habilitációs szabályzat

Habilitációs dolgozatok, tézisek

Dátum Név Habilitációs dolgozat Tézisek
2024 Dr. Balázs Gábor Szabadság és zsidó vallási elkötelezettség tézisfüzet – BG
2024 Dr. Toronyi Zsuzsanna Tárgyak kertje, múzsák csarnoka tézisfüzet – TZS

A 2022 előtti habilitációs dolgozatok és tézisek megtalálhatóak a régi honlapon.