Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Újból akkreditálták az OR-ZSE
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskoláját

A Doktori Iskolát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
2019 szeptembere és novembere között beható vizsgálatnak vetette alá
és az összeurópai ESG 2015 minőségbiztosítási keretrendszer szabványainak megfelelőnek találta,
s ennek eredményeképpen egyhangú döntéssel 2025. február 21-ig
– 2022-es monitor eljárással – negyedszerre is akkreditálta.

OLVASSA TOVÁBB

Komoróczy Géza három több száz éves kötetet
ajándékozott az OR-ZSE Könyvtárának

A legendás könyvgyűjtő hírében álló Komoróczy professzor szép gesztussal
köszönte meg az OR-ZSE Könyvtára számára, hogy az elmúlt évtizedekben az intézmény
oly sokszor segítségére volt: a saját gyűjteményéből a könyvtárnak ajándékozott
egy 1590-ben kiadott, valamint két XVIII. századi művet.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Beszéd a Kis-Varsó emléktáblánál

Az OR-ZSE rektora 2020. január 27-én beszédet mondott a Népszínház utcában, a Kis-Varsó emléktáblánál tartott megemlékezésen.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Nyilatkozat

Az OR-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

08

ápr

2020

Erev peszách

Az ünnep előestéje. Csökkentett munkaidő: 12.00-kor műszakzárás.

  • 00:00 - 19:06

08

ápr

2020

Tavaszi szünet

Peszách, az elkerülés ünnepének fő- és félünnepi napjai.

  • 19:06 - 19:18 (2020-04-17)

01

máj

2020

A munka ünnepe

Állami szabadnap.

  • 00:00 - 23:59

15

máj

2020

Utolsó tanítási nap

A tavaszi szemeszterben.

  • 08:00 - 16:00

18

máj

2020

Vizsgaidőszak

A tavaszi szemeszterben.

  • 08:00 - 18:00 (2020-06-26)

Hírek

Újabb rendeletet adott ki az OR-ZSE rektora

2020-03-28

Prof. dr. Vajda Károly egyebek között szabályozta, milyen távolságból társaloghatnak egymással az intézményben az esetlegesen ott tartózkodó munkatársak.

Egyre többen jelentkeznek az OR-ZSE képzéseire

2020-03-18

A Mazsihisz.hu interjút készített prof. dr. Vajda Károllyal, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorával.

Keddtől csak főtitkári engedéllyel lehet az OR-ZSE területére lépni

2020-03-17

Az OR-ZSE Könyvtára is áttér digitalizált tartalmak kölcsönzésére.

TDK pályázat a koronavírus hatásairól

2020-03-16

Az OR-ZSE Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet A koronavírus-vészhelyzet hatása életformánkra és közösségeinkre címmel.

Március 31. után is érvényesek a lejáró diákigazolvány-matricák

2020-03-12

Minderről az Oktatási Hivatal értesítette az OR-ZSE Tanulmányi Hivatalát.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA