Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet
Ember Mária életművének újragondolására, egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

No Events Available

Korábbi események

01

jún

2021

Balogh István: A kőszegi zsidó temető kutatásának eredményei

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Balogh István előadásán, a kőszegi zsidó temető titkairól.

  • 16:00 - 17:00
  • online webinar

20

máj

2021

OR-ZSE zsidó-Keresztény vallásközi konferencia

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, az OR-ZSE vallásközi párbeszéddel foglalkozó konferenciáján!

  • 10:00 - 16:00
  • online

Hírek

Prof. dr. Oláh Jánosra emlékezünk az OR-ZSE zsinagógájában

2021-09-20

A megemlékezésre szeptember 24-én pénteken kerül sor.

Szociális ellátások egyházi kereteken belül – címmel közös konferenciát rendez a MAZSIHISZ és az OR-ZSE.

2021-09-20

2021. október 5-én 10 órától minden érdeklődőt várunk szeretettel a MAZSIHISZ Síp utcai székházában. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Új eredmények a magyarországi zsidóság kutatásában – konferencia

2021-09-17

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoportja 2021. szeptember 30-án konferenciát tart. Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

Tanulmányi kirándulás Komáromban

2021-09-17

A kirándulás Goldmann Márta és Balogh István oktatók szervezésében a „Zsidó környezetünk védelme” tantárgy keretei között valósult meg.

Felhívás tudományos dolgozatok írására egyetemi hallgatóknak – Ember Mária életművének újragondolására

2021-09-10

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

Sáná tová umetuká 5782

2021-09-06

Boldog új évet! Jó beíratást és bepecsételtetést mindannyiunknak!

Gyászhír

2021-09-02

Megrendülten tudatjuk az Egyetem polgáraival, barátaival és támogatóival, hogy Bukor Csaba, egyetemünk felekezeti szociális munkás hallgatója elhunyt. Emlékéből fakadjon áldás!

Emancipáció, asszimiláció és antiszemitizmus, 1840–1918

2021-09-01

Szeptember 13-án 17 órától Kerekasztal-beszélgetést tart a Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA