Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Újból akkreditálták az OR-ZSE
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskoláját

A Doktori Iskolát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
2019 szeptembere és novembere között beható vizsgálatnak vetette alá
és az összeurópai ESG 2015 minőségbiztosítási keretrendszer szabványainak megfelelőnek találta,
s ennek eredményeképpen egyhangú döntéssel 2025. február 21-ig
– 2022-es monitor eljárással – negyedszerre is akkreditálta.

OLVASSA TOVÁBB

Komoróczy Géza három több száz éves kötetet
ajándékozott az OR-ZSE Könyvtárának

A legendás könyvgyűjtő hírében álló Komoróczy professzor szép gesztussal
köszönte meg az OR-ZSE Könyvtára számára, hogy az elmúlt évtizedekben az intézmény
oly sokszor segítségére volt: a saját gyűjteményéből a könyvtárnak ajándékozott
egy 1590-ben kiadott, valamint két XVIII. századi művet.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Beszéd a Kis-Varsó emléktáblánál

Az OR-ZSE rektora 2020. január 27-én beszédet mondott a Népszínház utcában, a Kis-Varsó emléktáblánál tartott megemlékezésen.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Nyilatkozat

Az OR-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

28

máj

2020

Sávuot első napja

Május 29-e munkaszüneti nap.

  • 20:11 - 20:12 (2020-05-29)

01

jún

2020

Pünkösd hétfő

Állami szabadnap.

  • 00:00 - 23:59

12

jún

2020

Utolsó tanítási nap

A tavaszi szemeszterben, a vonatkozó rektori rendelet alapján.

  • 08:00 - 16:00

Hírek

Véradásra buzdítja az egyetemistákat az Országos Vérellátó Szolgálat

2020-05-25

Az Országos Vérellátó Szolgálat az OR-ZSE hallgatóit is arra kéri, adjanak vért.

A doktoranduszok érdekében augusztus 31-én zárul a tanév

2020-05-25

Prof. dr. Vajda Károly új rektori rendeletet adott ki, ám ez a vizsgaidőszak beosztását nem módosítja.

Doktori Iskola: módosult a felvételire jelentkezés határideje

2020-05-21

A koronavírus által felforgatott tanulmányi helyzet miatt az OR-ZSE meghosszabbította a Doktori Iskola felvételi vizsgájára jelentkezés határidejét.

Távoktatásban fejeződik be a tanév az OR-ZSE-n

2020-05-19

Prof. dr. Vajda Károly, az OR-ZSE rektora május 18-án a félév végét és a vizsgaidőszakot szabályozó rektori rendeletet adott ki.

Újabb koronavírussal kapcsolatos cikket írt Hidvégi Máté

2020-05-19

Az OR-ZSE Scheiber-díjas és Löw Lipót emlékplakettel elismert c. egyetemi tanára egy milánói kollégájával írt közösen egy cikket a témában.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA