Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Hatályos az Egyetem új
Szervezeti és Működési Szabályzata

A fenntartó március 20-án kelt döntésével hatályosította az Egyetem szenátusának
február hetedikei ülésén elfogadott szabályzatmódosításait.
Az Egyetem ettől kezdve az új szabályzat szerint működik.

OLVASSA TOVÁBB

Együttműködési megállapodást kötött
az OR-ZSE és a potsdami rabbiképző

A két intézmény a kutatás, az oktatás és
a hallgatócsere területén kívánnak kooperálni a jövőben.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Tanévnyitó beszéd

Vajda Károlynak, az OR-ZSE rekto­rá­nak 2019. szep­tem­ber 2-án, az Egye­tem ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tó­ján el­hang­zott be­szé­de.

„Hannától tanulunk imádkozni”

Vajda Károly nyitóelőadása a Tudnak-e a neuronok imádkozni? című konferencián, 2019. szeptember 19-én.

Nyilatkozat

Az OR-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

19

nov

2019

Orthodox Attitudes towards Hungarian Nationality and Christianity (1867–1944)

Jehuda Hartman angol nyelvű előadása a Magyar Tudomány Ünnepén az OR-ZSE-n.

  • 18:00 - 19:30
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

21

nov

2019

Jesája – Egy próféta 10 oldalról

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén az OR-ZSE-n.

  • 10:00 - 15:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

25

nov

2019

EHÖK küldöttgyűlés

Amennyiben az ülés a helyszínen megjelent küldöttek alacsony száma miatt határozatképtelen volna, úgy ugyanazon napon 15.10-kor kezdődik az újabb küldöttgyűlés ugyanott, e második ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes

  • 15:00 - 17:00
  • Doktori Iskola 2. emeleti tanácskozó

25

nov

2019

Biró Tamás: A zsidók nyelvei, a zsidó nyelvek

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 20:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

Hírek

A rektor összehívta az EHÖK küldöttgyűlését

2019-11-18

Vajda Károly, az OR-ZSE rektora összehívta az EHÖK küldöttgyűlését 2019. november 25-ére.

Az OR-ZSE pályázatot írt ki egyetemi hallgatók számára

2019-11-15

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

Nagy érdeklődés övezte az Idegennyelv-oktatás napjainkban konferenciát

2019-11-13

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatba illeszkedő konferenciát kedden rendezték az OR-ZSE-n.

Elindult a Dáf, a Mozaik Hub, az OR-ZSE és a Mazsihisz közös projektje

2019-11-04

A Dáf Párását Sávuá, vagyis Hetiszakasz oldalak egy új online oktatási felület tórafordításokkal és kommentárokkal.

Október 31-én zárva tart a Tanulmányi Hivatal

2019-10-30

A Tanulmányi Hivatal 2019. október 31-én karbantartási munkálatok miatt zárva tart.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA