Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Megtartották az OR-ZSE 2020-as tanévzáróját

Rendhagyó módon, virtuálisan zárult az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2019/2020-as tanéve.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A TANULMÁNYI HIVATALBAN

A járványügyi szabályozások miatt a Tanulmányi Hivatalban szünetel a személyes ügyfélszolgálat. A Tanulmányi Hivatal dolgozóival e-mailben vagy mobiltelefonon lehet kapcsolatba lépni, az elérhetőségeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Újévi köszöntő (5781)

Nyilatkozat

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemhez a régi honlapon elérhető egyik szakdolgozattal kapcsolatban olvasói bejelentés érkezett.

Közelgő események

09

nov

2020

16

nov

2020

Kárpáti Judit: Vérvádak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 19:30
  • LiveWebinar

19

nov

2020

Magyar-zsidó identitásminták

Online könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepén.

  • 15:00 - 17:00
  • LiveWebinar

23

nov

2020

Darvas István: Üzleti etika és zsidó jog

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 19:30
  • LiveWebinar

Hírek

Hidvégi Máté: Ungvári Tamás első jahrzeitjére

2020-10-25

Hidvégi Máté írása Ungvári Tamásról a Múlt és Jövő Online-on.

Konferenciafelhívás: egyetemi TDK

2020-10-18

Az OR-ZSE Tudományos Diákköri Tanácsa (TDKT) 2020. december 4-én, pénteken szervezi meg az intézményi TDK-konferenciát online formában.

Búcsú Oláh Tanár Úrtól

2020-10-13

Az Oláh János által képviselt judaisztikai szemlélet és módszertan meghatározóan hatott tanítványaira, mindazokra az egykori középiskolai és egyetemi hallgatókra, akik ma itthon és külföldön ápolják, továbbviszik a zsidó hagyomány láncolatát, a zsidó tudományok művelését.

A rendszeres szociális támogatási pályázat eredménye

2020-10-07

Az OR-ZSE EHÖK tájékoztatóját közöljük.

Elhunyt Oláh János

2020-10-02

Hosszan tartó, méltósággal viselt betegségét követően pénteken elhunyt prof. dr. Oláh János, az OR-ZSE egyetemi tanára és egykori rektorhelyettese.

Sáná tová umetuká 5781, OR-ZSE!

2020-09-18

Sikerekben és egészségben gazdag zsinagógai új évet kívánunk!

Közös szakmai képzésen fáradozik az OR-ZSE és a jeruzsálemi Neológ (Conservative) Jesiva

2020-09-16

A kidolgozás alatt álló együttműködés keretében az OR-ZSE rabbi- és kántorhallgatói a jövőben Jeruzsálemben is képeztethetik magukat.

Megtartották az OR-ZSE 2020-as tanévnyitóját

2020-09-07

2020. szeptember 7-én délelőtt kilenc órától virtuális tanévnyitóval kezdődött a tanév az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA