Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Újból akkreditálták az OR-ZSE
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskoláját

A Doktori Iskolát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
2019 szeptembere és novembere között beható vizsgálatnak vetette alá
és az összeurópai ESG 2015 minőségbiztosítási keretrendszer szabványainak megfelelőnek találta,
s ennek eredményeképpen egyhangú döntéssel 2025. február 21-ig
– 2022-es monitor eljárással – negyedszerre is akkreditálta.

OLVASSA TOVÁBB

Komoróczy Géza három több száz éves kötetet
ajándékozott az OR-ZSE Könyvtárának

A legendás könyvgyűjtő hírében álló Komoróczy professzor szép gesztussal
köszönte meg az OR-ZSE Könyvtára számára, hogy az elmúlt évtizedekben az intézmény
oly sokszor segítségére volt: a saját gyűjteményéből a könyvtárnak ajándékozott
egy 1590-ben kiadott, valamint két XVIII. századi művet.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

10

aug

2020

Rabbi pótfelvételi elbeszélgetés

  • 10:00 - 15:00
  • LiveWebinar

11

aug

2020

13

aug

2020

14

aug

2020

Judaisztika pótfelvételi elbeszélgetés

  • 10:00 - 15:00
  • LiveWebinar

Hírek

Megjelent Háberman Zoltán recenziója az Intersections folyóiratban

2020-08-03

A Szociális munka és Társadalomtudományi Tanszék vezetője Jelena Subotić Yellow Star, Red Star c. könyvéről írt az egyik legjelentősebb kelet-európai társadalomtudományi folyóiratba.

Megtartották az OR-ZSE 2020-as tanévzáróját

2020-07-24

Rendhagyó módon, virtuálisan zárult az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2019/2020-as tanéve.

Egy hónapra bezár az OR-ZSE Könyvtára

2020-07-23

2020. július 27-e és augusztus 23-a között nyári szünet miatt zárva tart OR-ZSE Könyvtára.

Megtartották a rabbihelyettes alapszak 2020-as záróvizsgáját

2020-07-22

Két hallgató zárta le a rabbihelyettes alapszakon folyó tanulmányait azzal, hogy 2020. július 21-én sikeres záróvizsgát tettek az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen.

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe, úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

2020-07-14

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA