Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Hatályos az Egyetem új
Szervezeti és Működési Szabályzata

A fenntartó március 20-án kelt döntésével hatályosította az Egyetem szenátusának
február hetedikei ülésén elfogadott szabályzatmódosításait.
Az Egyetem ettől kezdve az új szabályzat szerint működik.

OLVASSA TOVÁBB

Együttműködési megállapodást kötött
az OR-ZSE és a potsdami rabbiképző

A két intézmény a kutatás, az oktatás és
a hallgatócsere területén kívánnak kooperálni a jövőben.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rendkívüli könyvajánló

Egyetemek kurzusok kötelező és ajánlott szakirodalmán kívül ritkán szoktak könyvet ajánlani, hiszen az egyetemes kultúra számtalan olvasásra érdemes művet alkotott az írásbeliség elmúlt évezredei alatt, s ilyen ajánlandó olvasmányok tucatjait hozza létre akár hetente is. Guttmann Mihálynak (1872–1942), Egyetemünk egykori vallásjogi docensének, később pedig rektorának A Sulchan Áruch és a Magyar Zsidóság című, 1913-ban megjelent művével most mégis kivételt teszünk…

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Nyilatkozat

Az OR-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

03

feb

2020

Regisztrációs hét

A tavaszi szemeszterben.

  • 08:00 - 16:00 (2020-02-07)

05

feb

2020

Schweitzer-lectures 2020 – A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

Az idei konferenciát a Rabbiképző utódintézménye, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szervezi.

  • 08:45 - 17:45
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

10

feb

2020

Első tanítási nap

A tavaszi szemeszterben.

  • 08:00 - 18:00

10

feb

2020

Tu Bisvát

Az ünnepséget követően a Kislány a pokolban c. holokauszt témájú monodráma megtekintése, majd a darab interaktív elemzése.

  • 16:00 - 19:00
  • OR-ZSE, Díszterem

13

feb

2020

Oláh János: Kicsi zsidó-magyar vademecum c. könyvének bemutatója

A könyvet bemutatja: Dr. Schőner Alfréd, az OR-ZSE rector emeritusa.

  • 17:00 - 20:00
  • Írók Boltja (1061, Budapest, Andrássy út 45.)

Hírek

EHÖK-választás 2020

2020-01-22

2020. február 10-én rendezik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megválasztását. A pozíciókra január 27-e és február 5-e között lehet jelentkezni.

Berlinben járt az OR-ZSE küldöttsége

2020-01-20

A 2019 nyarán a Potsdami Egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás gyakorlati lépéseként jártak az intézmény oktatói és hallgatói a német fővárosban.

Válogatáskötet jelent meg Levendel László életművéből

2020-01-14

Az egykori munkaszolgálatosból lett orvos megannyi tudományos közleményt és kötetet jegyzett, ebből válogattak az e-könyv szerkesztői.

Az Europeanán is elérhető az OR-ZSE Könyvtár több mint 300 kötete

2020-01-13

A MaNDA archívumban korábban közzétett kötetek kerültek fel az EU digitális könyvtárába.

Holokauszt témájú monodráma az OR-ZSE-n

2020-01-13

Február 10-én az OR-ZSE-n is megtekinthető lesz a Kislány a pokolban c. monodráma. Dunai Nikolett interjúja Kriszt Lászlóval, az előadás rendezőjével.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA