Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

No Events Available

Korábbi események

22

júl

2022

Samaritans through the Ages

Július 22–26 között az OR-ZSE és a KRE közös szervezésében Samaritans through the Ages History, Culture and Linguistics címmel kerül megrendezésre a Societé d’Études Samaritaines 10. nemzetközi konferenciájára.

  • 15:00 - 13:00 (2022.07.26.)
  • Károli-Csekonics Palota, Reviczky u. 4–6. | OR-ZSE, Scheiber Sándor u. 2.

02

máj

2022

OR-ZSE Szabadegyetem: Zsidó prostitució a Közel-Keleten

A szabadegyetem következő előadásában Kárpáti Judith: Zsidó prostitució a Közel-Keleten című előadását követhetik!

  • 18:00 - 20:00
  • online webinar

Hírek

Zsinagógák hete Kőszegen

2022.08.15.

Zsinagógák hete Kőszegen a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) szervezésében „A jótékonyság gyakorlása felér a parancsolatok összességével.” (Babiloni Talmud Bábá bátra…

Megjelent a díjnyertes Ember Mária tanulmány

2022.08.09.

Ahogy arról a június 29-i hírünkben beszámoltunk, a Wallenberg Egyesület és az OR-ZSE a kutatásokat egy pályázattal is ösztönözte, amelyen…

Tóth Emil öröksége – cikk az Új Élet augusztusi számában

2022.08.09.

A 2017-ben elhunyt főkántorral kapcsolatos újságírói kérdésekre autentikus válaszokat Székelyhidi Hajnalka operaénekes, művésztanár, a Liturgia Tanszék mb. vezetője adott. Részlet…

Történelem és vizualitás

2022.08.09.

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 36. konferenciája a vizualitás történeti változásaival, a képek és a múlt kutatásának viszonyával foglalkozik.…

Dr. Beke Tamás, egyetemünk oktatója sikeres előadást tartott az angliai Bournemouth Egyetem nemzetközi szakmai konferenciáján

2022.08.03.

Dr.Beke Tamás, egyetemünk oktatója sikeres előadást tartott az angliai Bournemouth Egyetem nemzetközi szakmai konferenciáján A Nemzetközi Public Relations Történeti Konferenciát…

Újabb nemzetközi pályázati siker

2022.08.03.

Egyetemünk idén februárban együttműködési megállapodást kötött az Alkalmazott Tudományok Drezdai Egyetemével. Új partnerintézményünknek a profiljába elsődlegesen alkalmazott társadalomtudományi szakok tartoznak,…

Pótfelvételi: Kántor szakirányú képzés/Előimádkozó tanfolyam — Videó

2022.08.01.

A pótfelvételi határidő: augusztus 5-e! Heti 1 napos képzés (személyes vagy online) Méltányos tandíj Zsidó vallás, imádkozás elsajátítása Héber nyelvtanulási…

Pótfelvételi a Zsidó kultúratörténet mesterképzésre!

2022.07.28.

Érdeklődsz a filozófia, történelem, kultúratudomány iránt? A Zsidó kultúratörténet mesterszakon az egyetemes kultúratörténet mellett megismerkedhetsz a zsidó hagyományokkal, a zsidó…

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA