Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Megtartották az OR-ZSE 2020-as tanévnyitóját

2020. szeptember 7-én délelőtt kilenc órától virtuális tanévnyitóval
kezdődött a tanév az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A TANULMÁNYI HIVATALBAN

A járványügyi szabályozások miatt a Tanulmányi Hivatalban szünetel a személyes ügyfélszolgálat. A Tanulmányi Hivatal dolgozóival e-mailben vagy mobiltelefonon lehet kapcsolatba lépni, az elérhetőségeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Újévi köszöntő (5781)

Nyilatkozat

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemhez a régi honlapon elérhető egyik szakdolgozattal kapcsolatban olvasói bejelentés érkezett.

Közelgő események

07

dec

2020

Balázs Gábor: Noé fiai – egy el nem mondott történet

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 19:30
  • LiveWebinar

10

dec

2020

Hanuka

Nem tanítási szünet.

  • 16:43 - 15:36 (2020-12-18)

21

dec

2020

22

dec

2020

Vizsgaidőszak

Utóvizsgák ideje: 2021. január 25-e és 29-e között.

  • 08:00 - 18:00 (2021-01-29)

Hírek

Intézkedési terv készült az OR-ZSE-n a járvány kezelésére vonatkozóan

2020-11-20

Részletes intézkedési tervet készített az OR-ZSE, amelyben egyebek között szabályozták azt, hogy ki léphet az intézménybe, milyen higiéniai szabályokat kell ott betartani és mi a teendő, ha az egyetem egyik munkatársa pozitív tesztet produkál.

Nagyobb felelősségvállalás, portfólióbővítés

2020-11-20

Prof. dr. Vajda Károly rektor a Szombatnak nyilatkozva beszélt az OR-ZSE középtávú terveiről.

Elhunyt Schmelzer Hermann Imre főrabbi

2020-11-17

Múlt szombaton elhunyt Svájcban Schmelzer Hermann Imre Sankt Gallen-i nyugalmazott főrabbi, a Rabbiképző volt hallgatója.

A Mazsihisz–OR-ZSE tudományos pályázat eredményei (2019/2020)

2020-11-11

A szakmai bírálók javaslatai alapján idén mind a hat helyezést kiosztották, a hatodik helyen holtverseny született.

Ismét bezár az OR-ZSE Könyvtára

2020-11-11

2020. november 12-től nem fogad látogatókat az OR-ZSE Könyvtára a november 10-én megjelent kormányrendelet értelmében.

A Rabbiképző épületéről és történetéről írt a Józsefváros.hu

2020-11-05

Az OR-ZSE épületének történetéről, a neológiáról, valamint a Rabbiképzőről mesélt a kerületi portálnak Háberman Zoltán.

A Rabbiképző történetéről, Oláh János emlékére

2020-11-04

Folyamatosan gazdagodó „online kiállítást” hozott létre az OR-ZSE, amely bemutatja az egyetemi polgároknak és minden érdeklődőnek az Országos Rabbiképző Intézet (1877–1999), majd az OR-ZSE (2000-től) történetét.

Elhunyt Balogh Lajos, az OR-ZSE hallgatója

2020-11-03

28 éves korában elveszítette a koronavírussal vívott hősies küzdelmét Balogh Lajos.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA