Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Mazsihisz a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan
ismét pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A TANULMÁNYI HIVATALBAN

A járványügyi szabályozások miatt a Tanulmányi Hivatalban szünetel a személyes ügyfélszolgálat. A Tanulmányi Hivatal dolgozóival e-mailben vagy mobiltelefonon lehet kapcsolatba lépni, az elérhetőségeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

No Events Available

Korábbi események

19

ápr

2021

Dombi Gábor: Nyomozás az egykori pesti zsidó rituális fürdők (mikvék) nyomában…

Az OR-ZSE szabadegyetem szervezésében előadást tart Dombi Gábor.

  • 18:00 - 20:00

18

ápr

2021

Hírek

Hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon

2021-04-19

Szépen szerepeltek az OR-ZSE hallgatói a 35.OTDK-n.

AZ EMLÉKEZET JÖVŐJE: AZ USC SOÁ VIZUÁLIS ARCHÍVUM BEMUTATÁSA

2021-04-09

Szőnyi Andrea az USC Soá Alapítvány kurátora és nemzetközi oktatási főtanácsadója ad elő egyetemünkön.

Tanszékvezetőnk, Balogh István újabb előadása: miről mesélnek a zsidó sírkövek?

2021-03-31

Dr. Balogh István ezúttal a Holokauszt Emlékközpont vendége lesz

“Nyitott, befogadó intézmény”: elismerő cikk az OR-ZSE-ról

2021-03-30

Az egyetemünknek otthont adó kerület önkormányzati újságja  egyetemünk családiasságát, a világ iránti nyitottságát és a társadalmi mobilitás iránti elkötelezettségünket dicséri legutóbbi számában.

Peszáhi kántorkoncert és köszöntő: boldog ünnepet

2021-03-25

Boldog és kóser Peszáhot kívánunk egyetemünk polgárainak és barátainak ebben a különösen nehéz időszakban Vajda Károly rektor köszöntőjével és kántorhallgatóink, illetve Mestereik ünnepi énekével. 

A holokauszt nemzedékei: Traumatizált generációk az interperszonális, szociális és kulturális térben

2021-03-23

A holokauszt utáni időszakban már az unokák és a dédunokák nemzedékeinél járunk. Tovább kell vizsgálnunk a társadalmi traumák továbbélésének, öröklődésének kérdéseit. Ezen is múlik a következő generációk életminősége.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA