Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Mazsihisz a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan
ismét pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A TANULMÁNYI HIVATALBAN

A járványügyi szabályozások miatt a Tanulmányi Hivatalban szünetel a személyes ügyfélszolgálat. A Tanulmányi Hivatal dolgozóival e-mailben vagy mobiltelefonon lehet kapcsolatba lépni, az elérhetőségeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

10

máj

2021

Agárdi Izabella: A személyes visszaemlékezések és az emlékezetpolitika összefüggése

Kedves Barátunk! Az OR-ZSE szabadegyetem utolsó előadása a szemeszterben,  melyhez itt lehet csatlakozni. Agárdi Izabella: A személyes visszaemlékezések és az emlékezetpolitika összefüggése

  • 18:00 - 21:00
  • online webinar

Korábbi események

29

ápr

2021

Történelem home office-ban, Holokauszt Fotó

A héten ismét lesz Történelem home office-ban, ezúttal a Holokauszt Fotó (holokausztfoto.hu) mutatkozik be. A gyűjteményt bemutatják: Lénárt András (Holokauszt Fotó, történész) Basics Beatrix (művészettörténész)

  • 17:00 - 20:00
  • online webinar

25

ápr

2021

Belső Utazás - Ember Mária életművének felfedezése nyomán II. rész

Az előadáshoz itt tud csatlakozni. Az 1. rész előadásai  és  a 2. rész előadásai már elérhetőek Youtube-on

  • 17:00 - 20:00
  • online webinar

Hírek

Zsidó-Keresztény vallásközi konferencia az OR-ZSE-n

2021-05-07

Május 20-án online konferenciát tartanak a zsidó-keresztény vallásközi párbeszédről az OR-ZSE-n

Az OR-ZSE Könyvtárban újraindul a könyvkölcsönzés

2021-05-06

Az OR-ZSE Könyvtárában 2021. május 11-étől ismét elindul az olvasói könyvkölcsönzés.

Újabb járványügyi intézkedés

2021-05-05

Az Egyetem rektora a védettségi igazolványra vonat­ko­zó­an aktu­a­li­zál­ta, vala­mint egy­sé­ges rendbe szer­kesz­tet­te az ed­dig ki­adás­ra ke­rült rek­to­ri ren­de­le­teket és ha­tá­rozott a 2020–2021-es tanév augusztus 31-ig szóló meg­hosszab­bí­tá­sá­ról.

Konferencia az 1941-es Kőrösmező – Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 80. évfordulója alkalmából – CFP

2021-05-04

Konferenciát tart a Soá magyarországi kezdetének 80. évfordulója alkalmával a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Soá és Kereszténység Kutatóintézete és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2021. október 11-12-én.

OR-ZSE szabadegyetem – kőszegi zsidó sorsok

2021-04-29

Mikroszkóp alatt: kőszegi zsidó sorsok – Mátay Mónika előadásában.

Történelem Home office-ban, Holokauszt Fotó

2021-04-27

Történelem home office-ban – A zsidó múlt online terei. Bemutatkozik a Holokauszt Fotó projekt.

Hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon

2021-04-19

Szépen szerepeltek az OR-ZSE hallgatói a 35.OTDK-n.

A holokauszt nemzedékei – Traumatizált generációk az interperszonális, szociális és kulturális térben

2021-04-14

A Virág Teréz Traumakutató Csoport Konferenciája – már youtube-on is megtekinthető

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA