Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet
Ember Mária életművének újragondolására, egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

No Events Available

Korábbi események

02

máj

2022

OR-ZSE Szabadegyetem: Zsidó prostitució a Közel-Keleten

A szabadegyetem következő előadásában Kárpáti Judith: Zsidó prostitució a Közel-Keleten című előadását követhetik!

  • 18:00 - 20:00
  • online webinar

14

ápr

2022

A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában

Konferencia a Bálint Házban

  • 14:00 - 17:00
  • Bálint Ház, VI. Révay utca 16.

Hírek

Nemzetközi kurzusokon teljesítettek sikeresen hallgatóink

2022-05-25

Az OR-ZSE több nemzetközi, szabadon választható kurzust is ajánlott hallgatóinak az utóbbi években. A partneregyetemekkel közösen kialakított tárgyakat a világ minden tájáról elvégezhették a hallgatók.

Egy Új Élet – Két megjelenés

2022-05-24

Történészi kerekasztal beszélgetést tartottak, Dombi Gábor részvételével!

A zsidó jogról az OR-ZSE-n

2022-05-18

George Wilkes, a Jewish Law Association elnöke látogatott az OR-ZSE-ra. Ebből az alkalomból a zsidó tudományok és a jogtudományok több határpontjáról is hangzottak el előadások.

Az ábrahámi vallások és a dialógus

2022-05-16

Május 19-én 10 órától, online vallásközi konferenciára invitáljuk önöket! Az esemény az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szervezésében valósul meg.

Kornis Mihály: I könyv (részlet)

2022-05-16

Kedden 18 órától hallgathatják a Kauffmann-előadássorozat utolsó tavaszi előadást.

Giora Sharon online előadást tartott egyetemünk előimádkozó és kántorhallgatóinak

2022-05-13

Az Indianapolisban élő kántor és operaénekes-rendező mögött több évtizedes munkásság áll. Köszönjük, hogy egyetemünkön fogadhattuk!

Timár Liza házassága – az asszimiláció Bródy Sándor szemével

2022-05-13

Május 26-án, a Holokauszt Emlékközpont szervezésében tart előadást Dr. Peremiczky Szilvia, az OR-ZSE habilitált egyetemi docense, a MAZSIHISZ tudományos igazgatója.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA