Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Hatályos az Egyetem új
Szervezeti és Működési Szabályzata

A fenntartó március 20-án kelt döntésével hatályosította az Egyetem szenátusának
február hetedikei ülésén elfogadott szabályzatmódosításait.
Az Egyetem ettől kezdve az új szabályzat szerint működik.

OLVASSA TOVÁBB

Együttműködési megállapodást kötött
az OR-ZSE és a potsdami rabbiképző

A két intézmény a kutatás, az oktatás és
a hallgatócsere területén kívánnak kooperálni a jövőben.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Tanévnyitó beszéd

Vajda Károlynak, az OR-ZSE rekto­rá­nak 2019. szep­tem­ber 2-án, az Egye­tem ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tó­ján el­hang­zott be­szé­de.

„Hannától tanulunk imádkozni”

Vajda Károly nyitóelőadása a Tudnak-e a neuronok imádkozni? című konferencián, 2019. szeptember 19-én.

Nyilatkozat

Az Or-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

23

okt

2019

Nemzeti ünnep

  • 00:00 - 23:59

28

okt

2019

Bauer Andrea: „A hangok – a létezés, mint az egész univerzum kitüntetett részei”

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 20:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

06

nov

2019

Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában

Konferencia Szegeden, társszervező az OR-ZSE Történelem Tanszéke.

  • 10:00 - 17:00 (2019-11-07)
  • SZAB Székház, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

11

nov

2019

Toronyi Zsuzsanna: A zsidó művészet felfedezése

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 20:00
  • Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (Budapest, Dohány u. 2, 1077)

Hírek

Kármán Görgy emléktáblát avattak az OR-ZSE-n

2019-10-10

A kántorképzés új tantermét nevezték el az egykori tanszékvezetőről és orgonaművészről.

Löw Immánuel öröksége Szegeden

2019-09-25

Recenzió a Virág és vallás, valamint a Fényszóró drágakövek c. kötetekről.

Az OR-ZSE Könyvtára is részt vett a Judafesten

2019-09-24

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára „Az őszi ünnepek képi ábrázolása” című bemutatójával és kvízjátékkal vett részt a szeptember 20-22. között megszervezett Judafesten.

Szisztematikusan megsemmisített rabbinikus kéziratok?

2019-09-24

A holokauszt idején elpusztult magyarországi rabbinikus kéziratokról tartott előadást Isaac Hershkowitz az OR-ZSE-n.

Tudnak-e a neuronok imádkozni?

2019-09-20

Avagy hiteles ima a XXI. században – ezzel a címmel és alcímmel tartottak konferenciát az OR-ZSE-n 2019. szeptember 19-én.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA