Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet
Ember Mária életművének újragondolására, egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Virtuális tanévnyitó

Tisztelt Diákok, Oktatók, Munkatársak. Idén is online formában nyitjuk meg a tanévet. Kívánunk mindenkinek, békében, egészségben és sikerekben gazdag évet.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

No Events Available

Korábbi események

30

nov

2021

Miért hiányzik az ikonosztázról a "Júdás csókja" jelenet, avagy Júdás "orcátlansága" az ortodox kultuszképben

Kaufmann-előadások – Szilágyi Ákos előadása

  • 18:00 - 21:00
  • https://app.livewebinar.com/936-478-025

22

nov

2021

A kolerajárványtól a zsinagógabontásig

Kerekasztal-beszélgetést tartanak az OR-ZSE-n, mely szól a magyar zsidó történetírókról és a történetírás eredményeit tárgyalja.

  • 18:00 - 21:00
  • Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, VIII. Scheiber Sándor u. 2.

Hírek

Az OR-ZSE hanukai köszöntője

2021-11-28

Boldog hanukát és kellemes ünnepeket!

„Egy lángelme volt, aki rabbigenerációk egész sorát tanította”

2021-11-25

Halálának 100. évfordulója alkalmából koszorúzást rendeztek Goldziher Ignác (1850-1921) orientalista egykori budapesti lakhelye, a Holló utca 4. szám előtt.

A száz éve elhunyt Goldziher Ignácra emlékezünk – film

2021-11-23

Goldziher Ignác (1850–1921)

Hallgatónkról jelent meg portré a Nógrád Megyei Hírlapban

2021-11-22

“Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sorsát is egyengeti a nógrádmegyeri mentor” – címmel

Stefkó Ernő nyerte el a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat

2021-11-19

Idén Stefkó Ernő, harmadéves felekezeti szociális munkás szakos hallgató nyerte el egyetemünkön a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat. Kiemelkedő tanulmányi átlaga mellett szakmai és közösségi munkája, valamint publikációs tevékenysége tette erre érdemessé. Szívből gratulálunk!

Rektori rendelkezés a SARS-COV-2 védőoltás felvételéről

2021-11-18

Az élet védelme a zsidó vallás sarkalatos parancsolata.

A kolerajárványtól a zsinagógabontásig – kerekasztal beszélgetés

2021-11-17

A Magyar Tudományos Akadémia rendezvénysorozatának keretein belül, kerekasztal beszélgetést tartanak egyetemünkön. Groszmann Zsigmond rabbi műveiről és a magyar zsidó történetírásról, Bányai Viktória, Schweitzer Gábor és Dombi Gábor beszélgetnek majd.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA