Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Az OR-ZSE pályázatot írt ki
egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet
Ember Mária életművének újragondolására, egyetemi hallgatók számára.

OLVASSA TOVÁBB

„Célunk, hogy ha valaki pár év múlva belép az épületbe,
úgy érezze, nemzetközi térbe érkezett”

Balázs Gábor és Biró Tamás rektorhelyettesek nyilatkoztak a Mazsihisz.hu-nak
az OR-ZSE nemzetközi kapcsolatépítéséről.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Virtuális tanévnyitó

Tisztelt Diákok, Oktatók, Munkatársak. Idén is online formában nyitjuk meg a tanévet. Kívánunk mindenkinek, békében, egészségben és sikerekben gazdag évet.

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

16

nov

2021

Ezékiel próféta könyve

Ezékiel próféta könyve címmel rendeznek konferenciát az OR-ZSE-n. Az OR-ZSE a Magyar Tudomány Hónapjában évről évre egy-egy bibliai iratot-könyvet elemez a magyarországi bibliatudomány kiválóságaival. A Szentírás könyveinek héber sorrendjében (Tánách) halad előre az írások tudományos vizsgálatában. Az ún. nagypróféták sorrendjében most Ezékiel könyve következik. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem oktatói mellett meghívást kaptak a társintézmények kutatói is: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Egri Hittudományi Főiskola, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az előadások a covid-járány miatt online kerülhetnek megtartásra.

  • 10:00 - 16:00
  • Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, VIII. Scheiber Sándor u. 2. - online webinar

Korábbi események

11

okt

2021

OR-ZSE Szabadegyetem - Balázs Gábor: Jézus alakja az izraeli képzőművészetben

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni: https://app.livewebinar.com/187-984-490

  • 18:00 - 19:30
  • online webinar

01

jún

2021

Balogh István: A kőszegi zsidó temető kutatásának eredményei

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Balogh István előadásán, a kőszegi zsidó temető titkairól.

  • 16:00 - 17:00
  • online webinar

Hírek

A család az egyházban – konferencia

2021-10-13

A Keresztény-Zsidó Tanács, a Budapesti Zsidó Hitközség és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szeretettel meghívja önt konferenciájára! A részvétel regisztrációhoz kötött.

Ebben a félévben is lesz szabadegyetem – kattintson a programokért

2021-10-06

Várunk minden kedves érdeklődőt hétfőnként 18.00 órától!

„SAJNOS OKTATÓT IS, HALLGATÓT IS VESZTETTÜNK”

2021-09-30

Egyetemünk rektora a Szombat hírportál kérdéseire válaszolt.

Erasmus-lehetőségek a 2022-es tavaszi félévben

2021-09-27

Az OR-ZSE hallgatói két külföldi egyetemen is tanulhatnak a 2022. tavaszi félévben. Potsdamba október 1-ig, Kolozsvárra október 15-ig várjuk a jelentkezéseket.

Salkaházi Sára Díjat kapott egyetemünk szociális munkás szakos hallgatója!

2021-09-23

Rácz Georgina a Magyargéci Jelenlétház vezetője.

Prof. dr. Oláh Jánosra emlékezünk az OR-ZSE zsinagógájában

2021-09-20

A megemlékezésre szeptember 24-én pénteken kerül sor.

Szociális ellátások egyházi kereteken belül – címmel közös konferenciát rendez a MAZSIHISZ és az OR-ZSE.

2021-09-20

2021. október 5-én 10 órától minden érdeklődőt várunk szeretettel a MAZSIHISZ Síp utcai székházában. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Új eredmények a magyarországi zsidóság kutatásában – konferencia

2021-09-17

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoportja 2021. szeptember 30-án konferenciát tart. Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA