Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR–ZSE a kontinentális Európa legöregebb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Közelgő események

03

okt

2022

Rachel Korazim: Ábrahám és Izsák a modern izraeli költészetben

Dr. Rachel Korazim az izraeli költészet Amerikában, Kanadában és Izraelben egyaránt ismert és népszerű tanára. Ros hásáná után, az ünnepi tóraolvasás apropóján az OR-ZSE és az Izraeli Kulturális Intézet által szervezett előadásában arról beszél majd, hogy hogyan jelenik meg Izsák és Ábrahám viszonya, Izsák majdnem feláldozása, vagyis az ákedá motívuma a modern izraeli költészetben. Az előadás előtt az érdeklőknek Tamási Balázs tart vezetett túrát az OR-ZSE könyvtárában. Könyvtári túra időpontja: 16:30 Előadás időpontja: 17:30

  • 15:30 - (2022.10.01.)
  • Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 1084 Scheiber Sándor utca 2.

Korábbi események

23

szept

2022

Az OR-ZSE Könyvtárának ritkaságai és szombatfogadás

A Bét Jehuda zsinagóga és az OR-ZSE Könyvtár közös rendezvénye. A szombatfogadással és kiddussal egybekötött program alkalmával vetített előadást tart Dr. Tamási Balázs könyvtárigazgató az OR-ZSE Könyvtár ritkaságairól, kéziratairól és újdonságairól. Az ingyenes részvétel névvel történő regisztrációhoz kötött, amelyet ezen az email címen szeptember 21-ig tehetnek meg.

  • 17:00 - (2022.10.01.)
  • Az OR-ZSE Könyvtár Olvasóterme és a Bét Jehuda Zsinagóga

17

szept

2022

Közös Szlichesz

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! Közös Szlichesz – Bét Jehuda Zsinagóga és Bethlen téri Zsinagóga Közreműködnek: Zucker Immánuel főkántor, Fekete László főkántor, Budai Miklós kántor, Dési Tamás kántorjelölt. Zongorán kísér: Neumark Zoltán Előadók: Barabás László, Deutsch Péter.

  • 21:30 - (2022.10.01.)
  • 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2.

Hírek

Berczeller Lajos emlékére botlatókövet lepleztek le Ipolyságon

2022.09.29.

Az Ipolyság (Šahy) városban botlatókő létrejötte a helybéli Kapusta Krisztina, az OR-ZSE harmadéves Közösségszervezés szakos hallgató kezdeményezésének és szakmai munkájának…

Dr. Rachel Korazim előadást tart az OR-ZSE-n

2022.09.28.

Az előadásra itt tudsz regisztrálni!

Oktatónk, Zolnay János tanulmánya a legrangosabb oktatásügyi folyóiratban az Educatio-ban

2022.09.28.

A most megjelent „Bővülő egyházi oktatás” tematikájú lapszámban Zolnay János „Hová tűntek a magyar gyerekek?” Egyházi és vákuumiskolák egy keletmagyarországi…

Elhunyt Benedek István Gábor

2022.09.28.

„Világosság van elvetve az igaznak, s az egyenes szívűeknek öröm.” 5783. ros hásáná első napjának délutánján Benedek István Gábor író,…

Erasmus+ 2022/23 tavaszi félév mobilitási pályázati kiírás

2022.09.23.

Egy másik nemzet kultúrája, nyelve igazán akkor tárul föl számunkra, ha kis időre magunk is az adott ország, kultúra részesei…

Újévi Üdvözlet

2022.09.23.

Gyorshír: DAAD ösztöndíj-lehetőségek

2022.09.21.

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD), a világ egyik legjelentősebb ösztöndíj-szervezete, oktatók és hallgatók számára kínál pályázati lehetőséget német egyetemeken és…

Zsidó cserkészcsapatok története: identitás és emlékezet

2022.09.19.

A „Könyvtári esték” sorozat következő előadása: Zsidó cserkészcsapatok története: identitás és emlékezet, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel vár a szervező Holokauszt…

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
7
SZAKOK SZÁMA