Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Egyetemünk elődjét 1877-ben, Budapesten alapították.
Ezzel az OR-ZSE a kontinentális Európa legrégibb,
ma is működő rabbiképző intézete.

TUDJON MEG TÖBBET EGYETEMÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL

Hatályos az Egyetem új
Szervezeti és Működési Szabályzata

A fenntartó március 20-án kelt döntésével hatályosította az Egyetem szenátusának
február hetedikei ülésén elfogadott szabályzatmódosításait.
Az Egyetem ettől kezdve az új szabályzat szerint működik.

OLVASSA TOVÁBB

Együttműködési megállapodást kötött
az OR-ZSE és a potsdami rabbiképző

A két intézmény a kutatás, az oktatás és
a hallgatócsere területén kívánnak kooperálni a jövőben.

OLVASSA TOVÁBB

Változatos szakkínálat

Egyetemünkön a rabbiképzés mellett más szakok is működnek.

Tapasztalt oktatók

Az OR-ZSE tudományáguk legjobbjait alkalmazza.

Könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti.

Rendkívüli könyvajánló

Egyetemek kurzusok kötelező és ajánlott szakirodalmán kívül ritkán szoktak könyvet ajánlani, hiszen az egyetemes kultúra számtalan olvasásra érdemes művet alkotott az írásbeliség elmúlt évezredei alatt, s ilyen ajánlandó olvasmányok tucatjait hozza létre akár hetente is. Guttmann Mihálynak (1872–1942), Egyetemünk egykori vallásjogi docensének, később pedig rektorának A Sulchan Áruch és a Magyar Zsidóság című, 1913-ban megjelent művével most mégis kivételt teszünk…

Rektori köszöntő

Szeretet­tel köszön­töm az Orszá­gos Rabbi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem hon­lap­ján. Egye­te­münk egy­fe­lől Ma­gyaror­szág leg­csa­lá­dia­sabb fel­ső­fo­kú in­téz­mé­nye, más­fe­lől a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­ré­geb­bi, fo­lya­ma­to­san, ugyana­zon a he­lyen mű­kö­dő, akkreditált rabbiképzője. Egye­te­münk 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) mű­kö­dött, egye­te­mi rang­ját az ezred­for­du­lón nyer­te el.

Tanévnyitó beszéd

Vajda Károlynak, az OR-ZSE rekto­rá­nak 2019. szep­tem­ber 2-án, az Egye­tem ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tó­ján el­hang­zott be­szé­de.

„Hannától tanulunk imádkozni”

Vajda Károly nyitóelőadása a Tudnak-e a neuronok imádkozni? című konferencián, 2019. szeptember 19-én.

Nyilatkozat

Az OR-ZSE vezetőségének dr. Vári György rabbiszakos hallgató nyilvános vallomásával kapcsolatos állásfoglalása

Közelgő események

09

dec

2019

Székelyhidi Hajnal: Izrael himnusza

Az OR-ZSE Szabadegyetem előadása.

  • 18:00 - 20:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem

12

dec

2019

A Virág Teréz Traumakutató Csoport bemutatkozó eseménye

Táblaavatással, kerekasztal-beszélgetéssel és filmvetítéssel kezdi meg működését a Virág Teréz Traumakutató Csoport az OR-ZSE-n.

  • 11:00 - 14:00
  • OR-ZSE, Hexagonális terem és Virág Teréz Kutatószoba

18

dec

2019

19

dec

2019

Vizsgaidőszak

  • 08:00 - 18:00 (2020-01-31)

Hírek

A romákkal szembeni diszkriminációkról rendeztek konferenciát az OR-ZSE-n

2019-11-29

2019. november 27-én az OR-ZSE a felekezeti szociális munkás hallgatói számára egy kiállítással egybekötött konferenciát rendezett.

Megalakult az OR-ZSE EHÖK új, ügyvivő elnöksége

2019-11-26

Az új elnök, alelnökök és titkár a februári rendes tisztújításig vezeti az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot.

Jesája könyvéről rendeztek konferenciát az OR-ZSE-n

2019-11-25

Nagy érdeklődés övezte az OR-ZSE Szentírás- és Talmudtudományi Tanszéke és Radnóti Zoltán főrabbi rendezte eseményt. 2019. november 21-én rendezték meg ismét azt a biblikus konferenciát, amelyet Szécsi József korábban több mint egy évtizedig minden évben megszervezett az OR-ZSE-n. Az idei…

A magyarországi ortodoxia változó magyar nacionalizmusa

2019-11-20

Jehuda Hartman angol nyelvű előadása a Magyar Tudomány Ünnepén az OR-ZSE-n.

A 19-20. századi értelmiségi zsidó önképekről rendeztek konferenciát az OR-ZSE-n

2019-11-20

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepén tartották meg 2019. november 18-án.

1877
ALAPÍTÁS ÉVE
2000
EGYETEMI RANG ELNYERÉSE
2011
SZABAD-EGYETEM INDULÁSA
8
SZAKOK SZÁMA