Idegen Nyelvi Lektorátus

Az Idegen Nyelvi Lektorátus látja el a hallgatók bibliai és modern héber nyelvi képzését, készíti föl az egyetem polgárait az általános egy- és kétnyelvű, valamint szakmai írásbeli, szóbeli, nyelvvizsgákra. A Lektorátus ezen felül szaknyelvi és általános fordításokat is készít, ill. tolmácsol az egye­tem szakmai rendezvényein.

A Lektorátus vezetője

Zima-Lipthay Judit, nyelvtanár, doktoranda (héber)

A lektorátus munkatársai

Dr. Goldmann Márta, egyetemi docens (angol)
Kiss András, nyelvtanár (bibliai héber, angol)
Szilágyi Erzsébet, nyelvtanár (héber)
Makra Piroska Ildikó, nyelvtanár (héber)