Idegen Nyelvi Lektorátus

Az Idegen Nyelvi Lektorátus tanszéki jellegű oktatási szervezeti egység, amely alaptevékenységként idegennyelv-oktatást, valamint más idegen nyelvi szolgáltatást, (nyelvvizsgáztatás, lektorálás) végző központi intézet. Az Idegen Nyelvi Lektorátus feladatai:

(a) az alap- és mesterszakon, a doktori képzésben és a szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók nyelvi képzése ivrit/modern héber és bibliai héber nyelven és egyéb idegen nyelveken

(b) a hallgatók felkészítése az általános kétnyelvű, valamint szakmai írásbeli, szóbeli, nyelvvizsgákra.

Az Idegen Nyelvi Lektorátus különös hangsúlyt helyez a hallgatók szakirányú nyelvtudásának fejlesztésére.

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ engedélye alapján 2002-től az Idegen Nyelvi Lektorátus nyelvvizsga-központként is működik az alábbi nyelvvizsgatípusokban:

(a) modern héber nyelv kétnyelvű, általános;

(b) bibliai héber nyelv kétnyelvű, szakmai.

Az Idegen Nyelvi Lektorátus szakmai irányításával együttműködés született a héber nyelvtanulás, valamint a nyelvtanár-továbbképzés hazai és regionális nemzetközi fejlesztése céljából a MERKAZ Héber Nyelvi Központjával.

A Lektorátus vezetője

Zima-Lipthay Judit, a héber nyelv tanára

A lektorátus munkatársai

Kiss András, a bibliai héber nyelv tanára

Makra Ildikó Piroska, a héber nyelv tanára

Szilágyi Erzsébet, a héber nyelv tanára