Judaisztikai Tanszék

A Judaisztikai Tanszék elsődleges oktatási és kutatási tevékenységét a zsidó vallás (judaizmus) múltbeli és recens jelenségeinek vallástudományi megközelítése jellemzi, beleértve az elméleti és alkalmazott területeket is. Tárgyát a késő ókortól a kortárs irányzatokig vizsgálja leíró vallástudományi, vallástörténeti, vallásnéprajzi, zenetudományi, nyelvészeti vagy éppen társadalomtudományi eszközökkel. Ezek a vizsgálatok azonban nem választhatók el a zsidóság bibliai, talmudi, történelmi, zsidó és egyetemes művelődéstörténeti, nyelvi, valamint szociológiai kontextusaitól sem. A judaisztika eredményei számos gyakorlati területen alkalmazhatóak, így a liturgiában, a közösségi élet támogatása során és a hitoktatásban is.

A Judaisztikai Tanszék a Judaisztika alapszak, az Egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak, a Zsidó kántor szakirányú továbbképzés, az Előimádkozói tanfolyam és a Zsidó hitoktatói tanfolyam szakgazdája.

Megbízott tanszékvezető

Judaisztikai Megbízott tanszékvezető
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék

A tanszék oktatói

Judaisztikai tanszék oktatói
Dr. Beke Tamás
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék
Budai Miklós
kántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Dobos Dániel
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Fekete László
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Dr. Fényes Balázs Ákos
címzetes egyetemi tanár
Judaisztikai Tanszék
Dr. Goldmann Márta
egyetemi docens
szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező BA)
Judaisztikai Tanszék
Dr. Hrbáček Magdaléna
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
Judaisztikai Tanszék
Neumark Zoltán
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Székelyhidi Hajnalka
művésztanár
képzésfelelős (kántorképzés és előimádkozó-képzés)
Judaisztikai Tanszék
Zucker Immánuel
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék