Kiegészítő támogatások

Kiegészítő támogatások a 2024/25 és 2025/26 tanévekre

A 2021–2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ezért a program jelentős figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. Két kiegészítő támogatás került bevezetésre, amelyek az Erasmus+ Program finanszírozását biztosító nemzeti hatóság, a Tempus Közalapítvány honlapján is elérhetők:

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás hallgatóknak
A 2024/2025-ös és a 2025/2026-os tanévekben szélesebb pályázói körben és megemelt ösztöndíjösszeggel igényelhetik az Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatást a külföldi mobilitásban résztvevő hallgatók. A cél további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítani az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak.

Pályázás:
A pályázatokat az Erasmus+ programban ösztöndíjat elnyert hallgatók az új felhívás értelmében folyamatosan benyújthatják az intézményi Erasmus koordinátornak, a felhívásban megadott egyéni igénybejelentő űrlap és egyéb dokumentumok intézményi koordinátornak történő eljuttatásával.

Főbb tudnivalók:
Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlat mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1–14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15–30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.
Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával.

A részletes felhívás, a kitöltendő egyéni igénybejelentő űrlap és az adatvédelmi tájékoztató a linkre kattintva elérhető. Az űrlap nem változtatható, annak használata formai követelmény.

További információ az intézményi Erasmus-koordinátortól kérhető az erasmus@or-zse.hu címen.

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és felsőoktatási munkatársak kiegészítő támogatása
Az Erasmus+ program keretében az 2024/2025-ös és 2025/2026-os tanévekre Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és felsőoktatási munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek, és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Pályázás:
A kiutazóknak a küldő intézménynél szükséges benyújtani a pályázatukat. A jelentkezés folyamatosan lehetséges, ugyanakkor kérjük figyelembe venni, hogy a pályázatokat a Tempus Közalapítvány kuratóriuma bírálja el a pályázati kiírásban megadott időpontokban. A beérkezett pályázatokat az Egyetem formai ellenőrzést követően összesítve továbbítja a Tempus Közalapítvány felé.

Hallgatói mobilitások:

 • Hallgatók esetében a havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség.
 • Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. Ammenyiben más esélyegyenlőségi szempont alapján is támogatásban részesül a hallgató, számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

Munkatársi mobilitások:

 • Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.
 • A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához Kórtörténeti összefoglalót vagy háziorvosi/szakorvosi igazolást kell mellékelnie, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét, illetve az igényelt tételek szükségességét.
 • A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel.
 • Benyújtandó dokumentumok pályázónként egyetlen emailben, az intézményi Erasmus-koordinátornak az erasmus@or-zse.hu címre.:
  – Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
  – A pályázati űrlap aláírt szkennelt verziója
  – A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

A részletes felhívás, a kitöltendő pályázati űrlap és az adatvédelmi tájékoztató a linkre kattintva elérhető. Az űrlap nem változtatható, annak használata formai követelmény.

További információ az intézményi Erasmus-koordinátortól kérhető az erasmus@or-zse.hu címen.

Kiegészítő támogatások a 2022/23 és 2023/24 tanévekre

A 2021–2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ezért a program jelentős figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. Két kiegészítő támogatás került bevezetésre:

 • Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás hallgatóknak
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása

A kiegészítő pályázati kérelmek elbírálásáról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. Bár a pályázás folyamatos, a megfelelő döntés-előkészítés érdekében kérjük, hogy pályázóink a következő határidőket vegyék figyelembe pályázatuk benyújtásakor.

Intézményi határidők:

2023. április 20.
2023. október 10.
2024. január 9.

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás hallgatóknak

A 2022/2023 és a 2023/2024-es tanévekben szélesebb pályázói körben és megemelt ösztöndíjösszeggel igényelhetik az Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatást a külföldi mobilitásban résztvevő hallgatók. A cél további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítani az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak.

Pályázás:

A pályázatokat az Erasmus+ programban ösztöndíjat elnyert hallgatók az új felhívás értelmében folyamatosan benyújthatják az intézményi Erasmus koordinátornak, a felhívásban megadott egyéni igénylő űrlap és egyéb dokumentumok intézményi koordinátornak történő eljuttatásával.

A pályázatok formai bírálatát az intézmény végzi és az összesített kérelmeket továbbítja a Tempus Közalapítványnak, amelynek Kuratóriuma dönt a kiegészítő támogatási összegek megítéléséről.

Főbb tudnivalók:

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlat mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1–14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15–30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával.

A részletes felhívás, és az adatvédelmi tájékoztató a vonatkozó linkekre kattintva olvasható el. További információ Seregdy Andreától kérhető a seregdya@or-zse.hu címen.

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és felsőoktatási munkatársak kiegészítő támogatása

Az Erasmus+ program keretében az 2022/2023 és 2023/2024-es tanévekre Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és felsőoktatási munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek, és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Pályázás:

A kiutazóknak a küldő intézménynél szükséges benyújtani a pályázatukat. A jelentkezés folyamatosan lehetséges.

Hallgatói mobilitások

 • Hallgatók esetében a havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség.
 • Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. Ammenyiben más esélyegyenlőségi szempont alapján is támogatásban részesül a hallgató, számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

Munkatársi mobilitások

 • Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához Kórtörténeti összefoglalót vagy háziorvosi/szakorvosi igazolást kell mellékelnie, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét, illetve az igényelt tételek szükségességét.

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel.

Benyújtandó dokumentumok pályázónként egyetlen emailben, Seregdy Andreának a seregdya@or-zse.hu címre.:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • A pályázati űrlap aláírt szkennelt verziója
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

Az így beérkezett pályázatokat az egyetem összesítve továbbítja a Tempus Közalapítvány felé, ezért kérjük a fenti intézményi határidők pontos betartását.

A részletes felhívás, a kitöltendő pályázati űrlap és az adatvédelmi tájékoztató a linkre kattintva elérhető. Az űrlap nem változtatható, annak használata formai követelmény.

Az Erasmus+ Program finanszírozását biztosító nemzeti hatóság, a Tempus Közalapítvány honlapján is elérhető a 2022/2023 és 2023/2024-es tanévekre szóló pályázati felhívás:

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas

https://hallgatoi-osztondijak.hu/megujultak-az-erasmus-kiegeszito-tamogatasok