Az Egyetem küldetése

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem mintegy 150 éve áll a zsidó hagyományok, a tudomány, az oktatás és a zsidó közösség szolgálatában. Maga köré gyűjti azokat a tudósokat, művészeket, média-szakembereket, a vallásdiplomácia különböző területein dolgozó szakpolitikusokat, örökségvédelmi szakembereket, akik számára a judaisztika elengedhetetlen szellemi hátteret jelent. Feladata olyan modern szellemi, tudományos és oktatási centrummá válni, amely magához vonzza azokat a magyarországi és határon túli zsidó és nem zsidó értelmiségieket, kutatókat, akik foglalkoztak, vagy foglalkoznak judaisztikával, a zsidóság tudományával, illetve annak valamely aspektusával.

Az OR-ZSE nyitott intézmény, mindenféle igazságtalan diszkriminációt határozottan elutasít. Falai között vallásra és felekezetre való tekintet nélkül mindenki művelheti a zsidóság tudományának különböző ágait, illetve elsajátíthatja a szociális munkások hivatását. Egyetemünk mint zsidó intézmény szerepet vállal a vidéki népesség oktatásában, a továbbtanulás útján történő társadalmi felemelkedésében is. Akkor is harcol a társadalmi együttélést megnehezítő és az ország felemelkedését fékező előítéletek ellen, ha azok nem kifejezetten zsidók ellen irányulnak. Az OR-ZSE az antiszemitizmus és az ahhoz hasonló kirekesztő alkotmányellenes nézetek és attitűdök ellen az ismeretek terjesztésével, a zsidó vallás, kultúra és hagyomány, valamint az egyetemes emberi kultúra közös értékeinek megismertetésével küzd.

Egyetemünk egyik fontos előnye, hogy a tömegképzést folytató intézményekhez képest itt az alacsony hallgatói létszám a jellemző, ami lehetőséget biztosít az elmélyült csoportmunkára, illetve a nagy hallgatói létszámmal működő felsőoktatási intézményekben nem, vagy csak alig megvalósítható, személyre szabott oktatásra is.

A judaizmus nem térítő vallás, és az OR-ZSE sem tekinti feladatának a zsidó vallás terjesztését. Ugyanakkor az OR-ZSE támogatja azokat, akik fel szeretnék fedezni saját zsidóságukat, illetve vissza szeretnének térni zsidó gyökereikhez. Az egyetemen oktató rabbik a neológ rabbitestülettel együttműködve szívesen segítik lelki vezetőként ezt a folyamatot.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem legfontosabb küldetésének azt tekinti, hogy minél többen megismerjék a több ezer éves zsidó hagyományokat, a zsidóság eszmerendszerét és mindazt, amit a zsidó vallás a zsidóság fennállása alatt adott a világnak, a nyugati kultúrának, a nagy monoteista vallásoknak, pl. a kereszténységnek vagy az iszlámnak. Ahogy a környező világ nem létezik a zsidó hagyományok nélkül, ugyanúgy a zsidóság is kapott a környező népek kultúrájából, így az is célunk, hogy tudatosítsuk, a zsidóság is merített az őt befogadó népek kultúrájából. Az egyetem fő feladata e tudás folytonos ápolása, bővítése és terjesztése származástól és felekezettől függetlenül mindenkinek, aki e tudásra nyitottnak mutatkozik.