Az Egyetem szervezeti ábrája

(1) A Szenátus állandó testületei: Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Könyvtári Bizottság, Etikai Bizottság, Fegyelmi Bizottság, Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság, Esélyegyenlőségi Bizottság, Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság, Tudományos Diákköri Tanács, Professzori Tanács, Tudományos Tanács.
(2) Doktori iskola: Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola.
(3) Rektorhelyettesek: általános, külügyekért, akkreditációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes (általános és oktatási rektorhelyettes), tudományszervezési (tudományos) rektorhelyettes.
(4) Tanszékek: Judaisztikai Tanszék, Liturgiai Tanszék, Művelődéstörténeti Tanszék, Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék, Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék, Történettudományi Tanszék.
(5) Oktatást segítő egységek: Idegen Nyelvi Lektorátus és Nyelvvizsga-központ, Gyakorlati Szakmódszertani Központ, Felnőttképzési Központ.
(6) Szakok: rabbihelyettes (BA), rabbi (osztatlan, MA), zsidó kultúratörténet (MA), judaisztika (BA), felekezeti szociális munkás (BA), egyházi/felekezeti közösségszervező (BA), liturgika (BA), Zsidó kántor szakirányú továbbképzés.
(*) Társadalmi kapcsolattartásért és sajtókommunikációért felelős rektori titkár.
Az Egyetem szervezetén kívül álló, autonóm önkormányzatok: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK), Doktoranduszi Önkormányzat (DÖK).